برنامه حضور مدیر گروه های دانشکده علوم آب و تحصیلات تکمیلی

 

 

برنامه حضور مدیر گروه ها در نیمسال اول سال تحصیلی 98-97

                                                                  مدیرگروه ها شنبه       یکشنبه      دوشنبه     سه شنبه         چهارشنبه     پنجشنبه          جمعه      
مدیرگروه شیمی کاربردی: دکتر مژگان افشاری - حضور حضور - حضور حضور -
مدیرگروه علوم آب: دکتر حسین قربانی زاده خرازی - حضور حضور حضور حضور حضور -