- چهارشنبه ۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۷

دانشکده علوم آب و تحصیلات تکمیلی

تاریخچه دانشکده مهندسی علوم آب و تحصیلات تکمیلی

دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد جامع شوشتر اولین دانشکده مستقل علوم آب در میان تمامی  واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی سراسر کشور و همچنین دومین دانشکده با این عنوان در میان تمامی مراکز دانشگاهی کشور اعم از دولتی و غیر دولتی می باشد. فعالیت مستقل این دانشکده به سال 1384 برمی گردد که در جاده کشت و صنعت مستقر بود . پس از آن بواسطه توسعه ساختمانهای مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جامع شوشتر این دانشکده به همراه سایر رشته های کارشناسی ارشد در ساختمان تحصیلات تکمیلی تجمیع و استقلال یافت. در حال حاضر این دانشکده با در اختیار داشتن اساتید مجرب و رشته های متنوع در زمینه های  علوم آب، علوم انسانی ، فنی و مهندسی و علوم کشاورزی به یکی از مراکز معتبر علمی کشور مبدل گشته است. آمار بالای قبولی دانشجویان این دانشکده در مقاطع دکتری و کسب رتبه های بالا و همچنین توانمندیهای بالای فارغ التحصیلان این دانشکده در امور اجرایی و به عهده گرفتن مسئولیتهای سنگین در عرصه های مختلف مدیریت کلان استان زرخیز خوزستان و ایران اسلامی عزیزمان، گواهی بر این مدعاست.

 

رئیس دانشکده علوم آب

 تلفن داخلی 06136232491 الی 9

 داخلی 

 

مهندس محمدرضا منجزی

معاون دانشکده علوم آب

تلفن داخلی 06136232491 الی 9

داخلی 446

خانم مریم بهاری زاده 

 کارشناس اداره امور آموزش

تلفن داخلی 06136272053 الی 9

داخلی 455

 

آقای عباس احمدی

مسئول امور پشتیبانی

 

تلفن داخلی 06136232491 الی 9

داخلی 470