معاون دانشکده

 

 

رزومه (cv)

                                                                                                                                                 

نام: مهرداد

نام خانوادگی: حاتمی

شماره تماس: 06136272035 دفتر معاون دانشکده علوم اجتماعی

آدرس و پست الکترونیک: Me_hatami@yahoo.com

 

اطلاعات تحصیلی:

مقطع کارشناسی: رشته تحصیلی باستان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر از سال 1378-1382

مقطع کارشناسی ارشد: رشته تحصیلی باستان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی از سال 1383-1385

دانشجوی دکتری رشته باستان شناسی گرایش دوران تاریخی دانشگاه علوم تحقیقات تهران ورودی 1389

 

سوابق کاری:

مدیر پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر به مدت دو سال

مدیر گروه باستان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر 1388 به مدت یکسال

مدیر دفتر ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر1389به مدت 7ماه

رییس اداره امور پژوهشی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر1389

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر از سال1385 تاکنون

 

سوابق علمی و پژوهشی:

الف: پروژه ها و طرحهای تحقیقاتی:

مجری طرح تحقیقاتی «مطالعه و معرفی استودانهای صخره ای شوشتر» ، زیر نظر حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر، خاتمه یافته

مجری طرح تحقیقاتی «معرفی و تحلیل باستان شناختی نقوش حک شده بر سنگ قبرهای کوهدشت لرستان» ، زیر نظر حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر، خاتمه یافته

مجری طرح تزئینات وابسته به معماری در بناهای مذهبی شهرستان شوشتر، زیر نظر حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر، در حال اجرا

همکار طرح «مطالعه پل ها، بندها و پل بندهای شوشتر و میاناب از دیدگاه باستان شناسی»، زیر نظر حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر، خاتمه یافته

ب: مقالات:

حاتمی و عرب 1386، نگاهی به استودانهای صخره ای شوشتر و قابلیت آنها در جذب توریسم، همایش منطقه ای بررسی راهکارهای تقویت صنعت توریسم و جهانگردی در استان خوزستان، موسسه سیمای دانش، شوشتر

فاضلی و حاتمی 1387، معرفی و شناخت نقوش حک شده بر سنگ قبرهای کوهدشت لرستان، دومین همایش بین المللی انجمن باستان شناسان جنوب آسیا (SOSAA) ، دانشگاه آزاد اسلامی کازرون

گلشنی راد و عرب و حاتمی1388، قلعه سلاسل شوشتر، همایش منطقه ای نقش رود کارون در شکل گیری تمدن، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

عرب و گلشنی راد و حاتمی1388،گاهنگاری دهانه داریون، همایش منطقه ای نقش رود کارون در شکل گیری تمدن، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

حاتمی1388، پل شادروان و نقش رود کارون در شکل گیری آن، همایش منطقه ای نقش رود کارون در شکل گیری تمدن، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

حاتمی و عرب1389، استودانهای صخره ای روستای پیرگبری شوشتر، همایش منطقه ای بررسی دستاوردهای باستان شناسی در خوزستان، دانشگاه آزاد  اسلامی واحد شوشتر

حاتمی 1390، جایگاه نقش زن در نگارگری ایران از صدر اسلام تا دوره قاجار، همایش منطقه ای تحول خانواده در ایران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

حاتمی 1392، مطالعه و بررسی سمبل و نمادهای زنانه حک شده بر سنگ قبرهای کوهدشت لرستان، همایش بین المللی زن در جهان اسلام یکصد سال اخیر

ج: سخنرانی:

«گوردخمه های شوشتر» سالن آمفی تئاتر مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر آبانماه 1389

د: کارگاه:

برگزاری کارگاه کارآفرینی برای دانشجویان عضو باشگاه پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر در سال 1390