معرفی دانشکده

 

دانشکده علوم اجتماعی در بهمن ماه سال  1390 با سه رشته کارشناسی ارشد (جامعه شناسی، جمعیت شناسی، علوم تربیتی) و چهار رشته کارشناسی (علوم اجتماعی گرایش برنامه ریزی، مدیریت فرهنگی و هنری، خدمات اجتماعی، روزنامه نگاری و ارتباطات اجتماعی) کار خود را آغاز کرده است و در حال قریب 1500 نفر دانشجو در این دانشکده مشغول به تحصیل هستند.

 

 

 

رئیس دانشکده علوم اجتماعی

 تلفن مستقیم 

 تلفن داخلی 06136232491 الی 9

 داخلی 476

دکتر مهرداد حاتمی

معاون دانشکده علوم انسانی

 تلفن مستقیم 06136272035

تلفن داخلی 06136232491 الی 9

داخلی 477

 آقای علی لرزنی    

کارشناس  آموزش دانشکده

تلفن داخلی 06136232491 الی 9

داخلی 309

 

مسئول امور پشتیبانی دانشکده

 

تلفن داخلی 06136232491 الی 9

داخلی