ارتباط با ما

 

شماره تلفن دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر:    9-36232491-061 

شماره تلفن رئیس اداره خدمات آزمایشگاهها و کارگاهها:   داخلی 375

شماره تلفن مسول آزمایشگاهها و کارگاههای دانشکده فنی و مهندسی:   داخلی  369

موبایل در ساعت اداری (8 تا 16):    09163036185

کد و صندوق پستی:    6451741117

آدرس: شوشتر- بلوار دانشگاه – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر- مجتمع آزمایشگاهها و کارگاهها