اعضای شورای مرکزی

 

اعضای شورای مرکز

نام و نام خانوادگی

 

تحصیلات

رشته تحصیلی و گرایش

سمت طبق اساسنامه

دکتر حسن براتی

دکتری تخصصی

برق

رئیس واحد و رئیس شورا

دکتر محمد منصوری فر

دکتری تخصصی

ماشینهای کشاورزی

معاون علمی واحد و نائب رئیس شورا

دکتر محمدرضا عنایت

دکتری تخصصی

زراعت

مدیر مرکز رشد واحد و دبیر شورا

دکتر ایرج کاظمی نژاد

دکتری تخصصی

فیزیک

رئیس پارک علم و فناوری استان خوزستان و عضو شورا

جعفر بابادی

کارشناس ارشد

حسابداری

مدیر مالی واحد و عضو شورا

مهدی احمدیان

کارشناس ارشد 

حقوق جزا

مدیر حقوقی واحد و عضو شورا

اکبری

کارشناس

 

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان شوشتر عضو شورا