شرایط تیم کاری

 

شرایط تیم کاری

یک شرکت حقوقی توسط تیم
 • وجود حداقل ۳ نفر فارغ التحصیل دانشگاهی مرتبط با موضوع با مدرک کارشناسی و بالاتر که حتما موسس باشند،
 • وجود حداقل یک نفر کارشناس خبره یا هیات علمی با سابقه در زمینه مرتبط به عنوان مشاور یا مؤسس