خدمات و وظایف

 

خدمات و وظایف مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر بر اساس اهداف و سیاست های فوق، وظایف و کارکردهایی را برای خود تعریف نموده و تمامی توان خویش را در مسیر تحقق این وظایف و کارکردها به کار گرفته است که در زیر مهمترین آنان ارائه گردیده است:

 1. تلاش برای فراهم آوردن حمایت های قانونی جهت تسریع رشد واحدهای مستقر در مرکز رشد
 2. ارائه خدمات مشاوره ای مورد نیاز واحدها در راستای تبدیل ایده های نو به محصولات قابل تجاری شدن
 3. نظارت بر روند رشد واحدها و تحلیل مستمر دستاوردها با هدف افزایش کارآیی مرکز رشد
 4. نظارت بر فعالیت های واحدهای فناوری در تحقق ایده محوری آنها
 5. کمک به رشد هسته ها، شرکت ها و مؤسسات فناوری
 6. تأمین فضای کاری مطلوب و خدمات مربوط به زیرساخت‏های فیزیکی با امکانات اولیه اداری و رایانه‏ای
 7. حمایت تسهیلات مالی از واحدهای مستقر در مرکز رشد با توجه به حوزه فعالیت آنها به صورت تصویب اعتبارات تأمین کننده خدمات پشتیبانی و تحقیقاتی
 8. ارائه خدمات کارگاهی و آزمایشگاهی
 9. ارائه خدمات آموزشی به واحدهای فن‏آور
 10. ارائه خدمات ارتباطی، اطلاع‏رسانی و اینترنت پرسرعت
 11. ارائه مشاوره‏ های حقوقی، مالی، اعتباری ،پروژه ‏یابی و بازاریابی
 12. امکان برگزاری جلسات، سمینار، کنفرانس و نمایشگاه در مرکز رشد
 13. ارائه محصولات شرکت‏ها به سایر شرکت‏ها و ادارات متقاضی
 14. تبلیغات کلی مرکز رشد که به معرفی واحدهای فن‏آور منجر می‏گردد
 15. تلاش برای فراهم آوردن حمایت‏های قانونی جهت تسریع رشد واحدهای مستقر در مرکز
 16. شناسایی منابع مالی و جذب سرمایه‏گذاران و دریافت تسهیلات مالی و اعتباری
 17. تسهیل در جذب اعتبارات مصوب طرح‏ها و پروژه ‏های تحقیقاتی
 18. برقراری ارتباط با مراکز دانشگاهی، پژوهشی و پارک‏ های علم و فناوری و مراکز رشد
 19. تسهیل هم‏ افزایی شبکه ‏ای و افزایش توان رقابت