اهداف

 

 

اهداف، آرمان ها  و ماموریت مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر


مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر از بدو تأسیس، اهداف و سیاست های ارزشمندی را دنبال نموده که در زیر به برخی از مهمترین این اهداف اشاره شده است:

 1. ایجاد جاذبه برای شکل گیری شرکت های خصوصی فناوری با ارائه سرویس های مورد نیاز
 2. کاهش ریسک مؤسسات نوبنیاد با کمک به جذب سرمایه های اولیه آنها و ارائه مشاوره های لازم
 3. بسترسازی جهت تجاری کردن دستاوردهای تحقیقاتی
 4. ایجاد زمینه کارآفرینی، حمایت از نوآوری و خلاقیت نیروهای محقق جوان
 5. کمک به رونق اقتصاد محلی و منطقه ای مبتنی بر فناوری
 6. ایجاد فضای لازم جهت گسترش و رشد واحدهای کوچک و متوسط دانش مدار و فناور فعال در زمینه های فناوری
 7. تولید و توسعه محصولات و فرآیندهای فناوری قابل عرضه به بازار
 8. بسترسازی به منظور ایجاد فرصت های شغلی مناسب به منظور جذب کارآفرینان و دانش آموختگان دانشگاهی در حوزه های فناوری
 9. بستر سازى در راستاى ایجاد فرصت‏هاى شغلى به منظور جذب کارآفرینان و دانش آموختگان دانشگاهى جهت توسعه فنآورى‌هاى پیشرفته
 10. ایجاد فضاى مناسب جهت تجارى کردن دستاوردهاى تحقیقاتى و فن‏آورانه
 11. حمایت از ایجاد و توسعه کارآفرینى و تحقق نوآورى‌هاى فن‏آورانه
 12. کمک به رونق اقتصاد محلى و ملی مبتنى بر دانش و فنآوریهاى پیشرفته
 13. تخصیص فضا و امکانات براى گسترش و رشد واحدهاى کوچک و متوسط دانش بنیان فعال در زمینه فن‏آوری‏هاى پیشرفته
 14. جلوگیری از مهاجرت متخصصان و فارغ‏التحصیلان استان به استان‏های همجوار و یا خارج از کشور
 15. کمک در جذب دانشجویان خلاق و فارغالتحصیلان دارای ایده‏های نوین و حمایت از نوآوری و خلاقیت نیروهای محقق جوان
 16. ایجاد شرکت‏های دانش بنیان کوچک و تخصصی با امکان رقابت در بازارهای داخلی و جهانی
 17. ایجاد ارتباط بین شرکت‏ها و مراکز علمی و تحقیقاتی سایر استان‏های کشور
 18. آموزش نیروی متخصص با نگاه نیاز بازار صنعت
 19. ایجاد امکان استفاده از تکنولوژی و دانش روز
 20. تولید وتوسعه محصولات و فرآیندهای فن‏آوری قابل عرضه به بازار
 21. جذب سرمایه تحقیقات مراکز اداری و صنعتی استان
 22. ایجاد ارزش افزوده برای تحقیقات انجام شده در دانشگاه‏ها و مراکز تحقیقاتی موجود در استان

 

آرمان ها:

ایجاد اشتغال سالم برای قشر فارغ التحصیلان دانشگاهی

     بهبود وضعیت صنعتی کشور از طریق تزریق ایده های نوی دانش محور به آن و در نتیجه افزایش توان رقابت پذیری صنعت ملی در برابر رقبای خارجی

    وارد کردن سرمایه و پول به بدنه دانشگاه ها در راستای حمایت از روند تحقیقات دانشگاهی از طریق تجاری کردن نتایج تحقیقات علمی دانشگاه ها

 

ماموریت: 

     ایجاد محیطی پویا و هم افزا برای ارایه خدمات مختلف جهت رشد تجاری واحدهای فناور مستقر در مرکز در راستای تبدیل شدن این متقاضیان به شرکت های موفق