ثبت نام مقدماتی

ثبت ایده خام- پس از بررسی ایده و تایید اولیه با شما تماس گرفته خواهد شد.
 • 0
 • نام*
  1
 • نام خانوادگی*
  2
 • نام پدر*
  3
 • شماره شناسنامه*
  4
 • کدملی*
  5
 • محل صدور*
  6
 • تاریخ تولد*
  7
 • استان محل سکونت*
  8
 • شهرستان محل سکونت*
  9
 • تلفن ثابت*
  10
 • تلفن همراه*
  11
 • مقطع تحصیلی*
  12
 • پست الکترونیک*
  13
 • عنوان ایده*
  14
 • توضیح ایده در یک پاراگراف*
  15
 • زمینه کاربرد محصول حاصله در کدام صنعت است؟*
  16
 • آیا محصول نمونه مشابه داخلی دارد؟*
  17
 • آیا محصول نمونه مشابه خارجی دارد؟*
  18
 • مزیت های محصول با سایر محصولات مشابه در صورت وجود:*
  19