- پنجشنبه ۰۶ آبان ۱۴۰۰

 

مر کز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر با استعانت از خداوند متعال و با هدف تحقق شعار "اقتصاد مقاومتی؛ تولید  اشتغال" در تاریخ 95/10/25 توسط معاونت محترم پژوهشی وقت دانشگاه آزاد اسلامی و با حضور دکتر لک رئیس محترم دانشگاه آزاد اسلامی استان خوزستان افتتاح گردید. هدف این مرکز حمایت از کلیه مخترعین و مبتکرین و کار آفرینان  برای ایجاد کسب و کار دانش بنیان و اشتغال زایی می باشد. این مرکز از کلیه همشهریان، دانشجویان، فارغ التحصیلان دانشگاه ها، اعضای هیات علمی دانشگاه ها، صنعتگران و افراد صاحب ایده برای ایجاد کسب و کار استقبال می نماید.