آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۶۸ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
کارگاه موتورآزمایشگاه های مرکز تحقیقات
نتایج شورای مقالات (تاریخ 6 بهمن1395)نتایج شورای تحصیلات تکمیلی
راهنمای اخذ پایان نامه از انتخاب موضوع تا برگزاری جلسه دفاعراهنمای اخذ پایان نامه و مقاله کارشناسی ارشد
عناوین و اولویت های برق حرارتیاولویت های پژوهشی ارتباط با صنعت
نتایج شورای تحصیلات تکمیلی ( تاریخ 6 بهمن ماه 1395 )نتایج شورای تحصیلات تکمیلی
فرم تأیید مقاله- جهت دانشجویان ورودی ۹۵ و بعد از آنفرم های کارشناسی ارشد
نتایج شورای تحصیلات تکمیلی دانشجویان دکتری (6 بهمن ماه 1395)نتایج شورای تحصیلات تکمیلی
اولویت پژوهشی علوم شناختیاولویت های پژوهشی ارتباط با صنعت
نتایج شورای تحصیلات تکمیلی (تاریخ ۲۷ بهمن ماه ۱۳۹۵)نتایج شورای تحصیلات تکمیلی
نتایج شورای تحصیلات تکمیلی (تاریخ ۲۴ تیرماه ۱۳۹۷)نتایج شورای تحصیلات تکمیلی
اولویت پژوهشی مبارزه با مواد مخدراولویت های پژوهشی ارتباط با صنعت
فرم تشویق مقالات علمیفرم ها و بخشنامه های پژوهشی اعضای هیات علمی
اولویت های پژوهشی برق استان فارساولویت های پژوهشی ارتباط با صنعت
فرم شرکت در همایش داخلیفرم ها و بخشنامه های پژوهشی اعضای هیات علمی
فرم شرکت در کنفرانس بین‌المللیفرم ها و بخشنامه های پژوهشی اعضای هیات علمی
نیازهای فناورانه کشور سال ۹۸اولویت های پژوهشی ارتباط با صنعت
فرم درخواست برگزاری سخنرانی علمیفرم ها و بخشنامه های پژوهشی اعضای هیات علمی
برگزاری همایش بین المللی، ملی، منطقه ایفرم ها و بخشنامه های پژوهشی اعضای هیات علمی
نتایج شورای تحصیلات تکمیلی (تاریخ ۱۱ اسفند ۱۳۹۵)نتایج شورای تحصیلات تکمیلی
شیوه نامه اجرایی اعطای پژوهانه به اعضای هیات علمیفرم ها و بخشنامه های پژوهشی اعضای هیات علمی