آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱۴۱ تا ۱۶۰ مورد از کل ۲۶۸ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
نتایج شورای تحصیلات تکمیلی (تاریخ ۹ آبان ماه ۱۳۹۶)نتایج شورای تحصیلات تکمیلی
فرم درخواست دفاع از رساله دکتریفرم های دکتری تخصصی
فرم درخواست پیشنهاده رساله دکتری و تعیین اساتید داورفرم های دکتری تخصصی
فرم درخواست پیش دفاع رساله دکتریفرم های دکتری تخصصی
فرم تایید مقاله مستخرج از رساله دکتریفرم های دکتری تخصصی
فرم تایید انجام اصلاحات دانشجویان دکتریفرم های دکتری تخصصی
نتایج شورای تحصیلات تکمیلی (تاریخ ۲۵ مهرماه ۱۳۹۶)نتایج شورای تحصیلات تکمیلی
بخشنامه چگونگی ارزیابی پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتریبخشنامه های تحصیلات تکمیلی
نتایج شورای تحصیلات تکمیلی (تاریخ ۲۹ شهریور ماه ۱۳۹۶)نتایج شورای تحصیلات تکمیلی
گزارش کارآموزی دامپزشکیفرم های اداره ارتباط با صنعت و جامعه
نتایج شورای تحصیلات تکمیلی (تاریخ ۱۴ شهریور ماه ۹۶)نتایج شورای تحصیلات تکمیلی
نتایج شورای تحصیلات تکمیلی (تاریخ ۱۱ مردادماه ۹۶)نتایج شورای تحصیلات تکمیلی
نتایج شورای تحصیلات تکمیلی (تاریخ ۴ مرداد ماه ۱۳۹۶)نتایج شورای تحصیلات تکمیلی
نتایج شورای تحصیلات تکمیلی (تاریخ ۲۸ تیر ماه ۱۳۹۶)نتایج شورای تحصیلات تکمیلی
نتایج شورای تحصیلات تکمیلی (تاریخ ۲۴ خردادماه ۱۳۹۶)نتایج شورای تحصیلات تکمیلی
نتایج شورای ۲۴ خردادماه ۱۳۹۶ نیمه دوم تیرماه اعلام خواهد شد.نتایج شورای تحصیلات تکمیلی
نتایج شورای تحصیلات تکمیلی (تاریخ ۳ خرداد ماه ۱۳۹۶)نتایج شورای تحصیلات تکمیلی
نتایج شورای تحصیلات تکمیلی (تاریخ ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶)نتایج شورای تحصیلات تکمیلی
مراحل اجرای صدور معرفی نامه کارآموزیفرم های اداره ارتباط با صنعت و جامعه
فرم در خواست معرفی دانشجو جهت کار تحقیقاتیفرم های اداره ارتباط با صنعت و جامعه