آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۲۶۸ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
آزمایشگاه حشرهآزمایشگاه های مرکز تحقیقات
آزمایشگاه تکنولوژی مواد غذاییآزمایشگاه های مرکز تحقیقات
آزمایشگاه تجزیه مواد غذاییآزمایشگاه های مرکز تحقیقات
آزمایشگاه بیماریهای گیاهیآزمایشگاه های مرکز تحقیقات
آزمایشگاه بذرآزمایشگاه های مرکز تحقیقات
فرم گزارش عملکردفرم های مرکز تحقیقات
فرم تاسیس مرکزفرم های مرکز تحقیقات
فرم برنامه کاریفرم های مرکز تحقیقات
فرم ارزیابی درخواست تاسیس مرکز تحقیقاتفرم های مرکز تحقیقات
پرسشنامه انتخاب پژوهشگران برگزیدهبخشنامه ها و فرم های هفته پژوهش
دستورالعمل برگزاری مراسم هفته پژوهش و فناوری سال ۱۳۹۸بخشنامه ها و فرم های هفته پژوهش
دستورالعمل برگزاری هفتمین جشنواره فرهیختگان دانشگاه آزاد اسلامیبخشنامه ها و فرم های هفته پژوهش
پشتیبانی بنیاد نخبگان از دانشجویان صاحب استعداد برتر نو ورود در سال ۱۳۹۹-۱۳۹۸اطلاعیه جشنواره ها و کنگره ها
اولین کنگره مشترک هوش مصنوعیجشنواره و کنگره های ارتباط با صنعت
بخشنامه عدم ضریب حق بیمه قرارداد پژوهشیبخشنامه های ارتباط با صنعت و جامعه
دستورالعمل مسابقات و رویدادهای دانشگاهبخشنامه های باشگاه پژوهشگران جوان
آیین نامه فعالیت تیم های پایه، تخصصی و حرفه ایبخشنامه های باشگاه پژوهشگران جوان
اولویت های پژوهشی محیط زیست شوشتراولویت های پژوهشی ارتباط با صنعت
اولویت های پژوهشی کمیته امام خمینی (ره)اولویت های پژوهشی ارتباط با صنعت
اولویت های پژوهشی و تحقیقاتی برق کشور سال ۹۸اولویت های پژوهشی ارتباط با صنعت