عملکرد مرکز

 

مرکز تحقیقات گیاهان گرمسیری و نیمه گرمسیری

 

1-طرح های برون دانشگاهی

خورسند، ز. و خدارحم ‏پور، . 1398. تاثیر پاد آفت‏های زیستی بر کنه ‏ی زرد نیشکر Oligonychus sacchari McGregor (Prostigmata: Tetranychidae) و ارزیابی. جایگزینی آن‏ها در سیستم مدیریت فعلی آفت. کشت و صنعت امام خمینی (ره).

 

 

 

 

2- کتاب

قربانی ‏زاده، ح. 1397. مسائل آب ایران. انتشارات صبح دانش.

3- مقالات

فرهودی، ر. 1398. بررسی تاثیر تنش شوری بر محتوای یونی و رشد گیاهچه ارقام کلزا Brassica napus. مجله علوم به زراعی گیاهی.

حسامی، ع. 1. 1398. تاثیر فرسودگی تسریع شده و شوری بر جوانه‌زنی بذور علف‌های­ هرز پنیرک (Malva neglecta)، سوروف (Echinochloa crus-galli) و قیاق (Sorghum halepense) در شرایط آزمایشگاهی. مجله علوم به زراعی گیاهی.

4-تفاهم نامه های منعقد شده

نام سازمان

موضوع تفاهم نامه

سال انعقاد تفاهم نامه

کشت و صنعت امام خمینی (ره)

گسترش ارتباط صنعت و دانشگاه و تجاری‌سازی نتایج تحقیقات با سرلوحه قرار دادن رونق تولید در جهت رفع نیازهای پژوهشی و تحقیقاتی

 1398

شرکت نهاده ‏های کشاورزی ایران کود

بهره گیری از مواد زیستی در حل معضلات کشاورزی

1398

اداره محیط زیست شهرستان شوشتر

همکاری های علمی، تحقیقاتی و در نظر گرفتن ملاحظات زیست محیطی وخدمات مشاوره‏ای

1397

موسسه معین بنیاد

همکاری های علمی و تحقیقاتی کشاورزی و خدمات مشاوره ای

1398

سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان

استفاده بهینه از امکانات، استعداد‌ و توانایی‌های تحقیقاتی و علمی در جهت رفع نیازهای پژوهشی و تحقیقاتی

1396

سازمان صنعت، معدن و تجارت

ایجاد و توسعه زمینه‌های نوآوری و کارآفرینی و گسترش ارتباط صنعت و دانشگاه و تجاری‌سازی نتایج تحقیقات

1396

شرکت بهره برداری از شبکه‏ های آبیاری و زهکشی کارون بزرگ

تمرکز همکاری‏ های پژوهشی و فناوری مرتبط با صنعت آب و برق

1396

شرکت نهاده ‏های کشاورزی ایران کود

بهره گیری از مواد زیستی در حل معضلات کشاورزی

1398

اداره محیط زیست شهرستان شوشتر

همکاری های علمی، تحقیقاتی و در نظر گرفتن ملاحظات زیست محیطی وخدمات مشاوره‏ای

1397

5- دوره ها و کارگاه های آموزشی و پژوهشی برگزار شده

مدرس

نام دوره

مخاطبین

دکتر خورسند

مخاطرات زیست محیطی استفاده از آفت کش‏های شیمیایی

برای کارشناسان جهاد کشاورزی، محیط زیست، کشت و صنعت‏های امام خمینی و کارون

دکترخدارحم پور

محصولات تراریخته آری یا خیر

اعضای هیات علمی واحد شوشتر

 

 

 

 

 

6- فعالیت‏های دیگر

  • کاشت پاجوش‏های خرمای برحی در دانشکده کشاورزی