اهداف

 

  • تمرکز، بهبود و توسعه فعالیتهای تحقیقاتی در راستای گیاهان گرمسیری و نیمه گرمسیری با تمرکز بر غلات و گیاهان دارویی در سطح کشور  
  • تحقیق در زمینه مسائل به‌نژادی، به‌زراعی، تغذیه و آبیاری، آفات، بیماریها و علف‏های هرز، مکانیزاسیون، صنایع تبدیلی و تکمیلی فرآورده‏ های جانبی
  • برقراری ارتباط و همکاری با سایر دانشگاهها، مراکز و موسسات تحقیقاتی داخلی و خارجی بمنظور مبادله اطلاعات علمی و فنی و اجرای طرحهای تحقیقاتی مشترک
  • تهیه، چاپ و تکثیر یافته ‏های تحقیقاتی، مقالات، نشریات، کتب علمی و توزیع آنها بین دانشگاه‌ها، موسسات، مراکز تحقیقاتی، آموزشی، ترویجی، اجرایی و تولیدی ذیربط