ریاست

 

نام و نام خانوادگی: زهرا خدارحم ‏پور                                                       

مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی اصلاح نباتات (ژنتیک بیومتری)

مرتبه علمی: دانشیار  پایه 14

پست الکترونیکی: Zahra_khodarahm@yahoo. com