اطلاعیه ها

 

به اطلاع دانشجویان میرساند، جهت ثبت نام  در تورهای بازدید از صنایع تولیدی موفق ، به دفترارتباط باصنعت و جامعه واحد در طبقه اول ساختمان اداری مراجعه نمایید.

 

مدیریت ارتباط با صنعت واحد