معرفی اداره توسعه فناوری و ارتباط با صنعت

 

شرح وظایف دفتر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد جامع شوشتر

1- برنامه ریزی و هماهنگی جهت انجام بازدیدهای علمی وتحقیقاتی دوره ای اعضاء هئیت علمی، کارشناسان و دانشجویان از مراکز فنی وصنعتی کشور.

2- دعوت از مسئولین و متخصصین صنایع جهت بازدید و آشنایی با دانشگاه و شرکت در گروههای تخصصی در راستای توسعه وتعمیق بیشتر روابط و بررسی امکانات موجود در صنایع و دانشگاه جهت تحقیقات و پروژه های صنعتی.

3-  برنامه‌ریزی جهت برگزاری سمینار، مجامع ونمایشگاه های علمی و فنی با همکاری صنایع و واحدهای دانشگاهی .

4- ایجاد زمینه تبادل اطلاعات علمی و فنی بین دانشگاه و واحدهای صنعتی اعم از کتاب ، نشریه و غیره .

5-  بررسی مسائل و مشکلات بخش صنعت و ارائه طرح ها وپروژه های کاربردی جهت رفع آن و ارسال گزارش به حوزه معاونت پژوهشی.

6-  انجام برنامه ریزی لازم جهت اخذ بورسیه و فرصت های مطالعاتی از واحدهای صنعتی و تولیدی جهت اعضاء هئیت علمی و کارشناسان دانشگاه.

7- هماهنگی و ارتباط مستمر با دفاتر ارتباط با صنعت سایر واحدهای دانشگاهی و نیز سازمان مرکزی.

8-  برنامه ریزی و ایجاد هماهنگی با مراکز واحدهای صنعتی جهت تامین نیروی انسانی متخصص مورد نیاز کشور.

9- برنامه ریزی جهت تعیین اولویت بندی نیازهای پژوهشی و آموزشی بخش صنعت.

10- تنظیم بانک اطلاعاتی از سوابق علمی و حرفه ای اساتید و یروی فنی شاغل در دانشگاه.

11- شناسایی و ارزیابی دقیق واحدها و مراکز صنعتی و تماس مستمر با آنها جهت تخصیص سهمیه و امکانات موجود برای اعزام کارآموزان و ارائه گزارش آن به معاونت پژوهشی.