سخنرانی های علمی

 

سخنرانی های علمی

ردیف

عنوان سخنرانی

سخنران

زمان برگزاری

ساعت برگزاری

دانشکده

لینک ورود

1

هم اندیشی و وحدت حوزه و دانشگاه

حجه السلام و المسلمین دکتر خسروپناه

1399/9/26

10

علوم انسانی

http://Lms.iaud.ac.ir/shdef3

2

شیمی هسته­ ای

دکتر مژگان افشاری

1399/9/29

9

علوم پایه

http://Lms.iaud.ac.ir/shdef3

3

پژوهشگر کیست؟(نقدی بر پارادیم پژوهش­ های علمی)

دکتر حسن خدمتگزار

1399/9/29

10

علوم انسانی

http://Lms.iaud.ac.ir/shdef4

4

استفاده از مواد پلیمری در تسلیح خاک

دکتر علی سلیقه­زاده

1399/9/29

10

فنی مهندسی

http://Lms.iaud.ac.ir/shdef5

5

طراحی بوم نظام در کشاورزی پایدار

دکتر عین­اله حسامی

1399/9/29

11

کشاورزی و منابع طبیعی

http://Lms.iaud.ac.ir/shdef3

6

شیمی سبز و سنتز واکنش های شیمیایی به کمک امواج ماکروویو

دکتر مریم گرجی‌زاده

1399/9/29

11

علوم پایه

http://Lms.iaud.ac.ir/shdef4

7

نظریه گراف و کاربردهای آن

دکتر لیلا حیدری­زاده

1399/9/29

12

علوم پایه

http://Lms.iaud.ac.ir/shdef5

8

بررسی سبک و شیوه شهرسازی در ایران باستان

دکتر مهرداد حاتمی

1399/9/29

13

علوم انسانی

http://Lms.iaud.ac.ir/shdef3

9

کاربرد روش تحقیق در پایان­ نامه و مقاله­ نویسی

دکتر عبدالرضا هاشمی

1399/9/30

10

علوم انسانی

http://Lms.iaud.ac.ir/shdef3

10

کرامات شیخ در متون صوفیانه و کرامات قهرمان در داستان­ های عامیانه

دکتر غلامعلی ایزدی

1399/9/30

10

علوم انسانی

http://Lms.iaud.ac.ir/shdef4

11

اخلاق در ورزش

دکتر محمد سجادیان

1399/9/30

11:30

علوم انسانی

http://Lms.iaud.ac.ir/shdef3

12

کاربرد GIS در هیدرولوژی و منابع آب

دکتر حسین اسلامی

1399/10/1

9

فنی مهندسی

http://Lms.iaud.ac.ir/shdef3

13

مهندسی رودخانه

دکتر محسن سلیمانی بابرصاد

1399/10/1

11

فنی مهندسی

http://Lms.iaud.ac.ir/shdef3

14

Water resources management

دکتر مجید رزاز

1399/10/2

11

فنی مهندسی

http://Lms.iaud.ac.ir/shdef3

15

محیط زیست و منابع آب

دکتر احسان دریکوند

1399/10/2

13

فنی مهندسی

http://Lms.iaud.ac.ir/shdef3

16

علل ناهنجاری های مادرزادی در حیوانات اهلی

دکتر صالحوند

1399/10/3

9

کشاورزی و منابع طبیعی

http://Lms.iaud.ac.ir/shdef3

17

دشنمان طبیعی حشرات و نقش آنها در کنترل بیولوژیک و تعادل جمعیت ­ها

دکتر زهرا خرسند

1399/10/3

13

کشاورزی و منابع طبیعی

http://Lms.iaud.ac.ir/shdef3