کارگاه آموزشی

 

کارگاه­های علمی- آموزشی

ردیف

عنوان کارگاه

مدرس

تاریخ برگزاری

ساعت برگزاری

توضیحات

لینک ورود

1

تهیه گزارش مصور از ضعف­ های قابل رویت در پروژه ­های ساختمانی در دست اجرا

دکتر کورش پورمحمدی

1399/10/1

10

مجازی

http://Lms.iaud.ac.ir/shdef4

2

کشت زعفران

دکتر محمد معتمدی

تئوری: مجازی

عملی: حضوری

http://Lms.iaud.ac.ir/shdef5