کارگاه آموزشی

 

 

برنامه کارگاه ها و مسابقات هفته پژوهش سال 98

کارگاه ها

ردیف

­عنوان کارگاه

مدرس

انجمن علمی

تاریخ برگزاری

ساعت

مکان برگزاری

1

کارگاه مدیریت تغذیه ای کره اسب های نوزاد

سروش حسن پور

دامپزشکی

98/09/28

12-8

دانشکده کشاورزی

2

کارگاه آموزش مهارت‏های سواد اطلاعاتی و راهبردهای جستجوی موفق

خانم نجف­پور

دامپزشکی

98/9/27

9-12

و 14-17

دانشکده کشاورزی

3

گارگاه تهیه گزارش فنی مصور از موارد قابل رویت پروژه­های ساختمانی در حال اجرا

کوروش پورمحمدی

عمران

98/09/17

10

دانشکده فنی

4

کارگاه سازه­های ماکارونی گرایش سازه هدفمند

حمید صمدی

عمران

98/9/27

16-14

دانشکده فنی

مسابقات علمی

ردیف

­عنوان مسابقه

مدرس

انجمن علمی

تاریخ برگزاری

ساعت

مکان برگزاری

1

مسابقه برنامه نویسی

محسن گنج

کامپیوتر

98/9/26

10

دانشکده فنی

2

مسابقه سازه­های ماکارونی گرایش سازه هدفمند

حمید صمدی

عمران

98/9/27

16-14

دانشکده فنی

3

مسابقه تهیه گزارش فنی مصور از موارد قابل رویت پروژه­های ساختمانی در حال اجرا

کوروش پورمحمدی

عمران

98/09/24

9

دانشکده فنی

معاونت علمی واحد شوشتر