بن کتاب

 

میزان ریالی بن کتاب اهدایی به اعضاء باشگاه بر اساس مدرک تحصیلی آنها تعیین می‌گردد که برای محاسبه لازم است به جدول ذیل رجوع شود.

 

جدول محاسبه میزان ریالی بن کتاب اهدائی

 

ردیف

مقطع تحصیلی

میزان هدیه اهدایی (ریال)

1

دکترای تخصصی

000ر200

2

دانشجویی دکترای تخصصی

000ر180

3

دکترای حرفه‌ای و کارشناسی ارشد

000ر180

4

دانشجوی دکترای حرفه‌ای و کارشناسی ارشد

000ر160

5

کارشناسی

000ر160

6

دانشجوی کارشناسی

000ر140

7

کاردانی

000ر120

8

دانشجوی کاردانی

000ر100

9

دیپلم

000ر100

10

محصل (دبیرستان و راهنمایی)

000ر80

11

کلیه اعضاء استعدادهای درخشان باشگاه

000ر200