رئیس باشگاه پژوهشگران جوان

 

 

رزومه (CV)

مشخصات فردی :

 • نام و نام خانوادگی: عبدالرضا هاشمی
 • آدرس پست الکترونیک: abdorezahashemi@yahoo.com
 • آدرس محل کار: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر. گروه جامعه شناسی
 • شماره تماس: 09166005290

سوابق تحصیلی  (محل و رشته تحصیل از مقطع دیپلم تا پایان تحصیلات دانشگاهی):

     1-  دیپلم علوم انسانی و ادبیات فارسی. نورآباد لرستان 1397

     2- لیسانس پژوهش علوم اجتماعی . دانشگاه شهید بهشتی تهران . 1368 تا 1373.

     3_ فوق لیسانس پژوهش علوم اجتماعی . دانشگاه فردوسی مشهد . 1373 تا 1376.

     4_ دکتری جامعه شناسی  اقتصادی و توسعه. واحد علوم و تحقیقات تهران . 1389

 

علاقه مندی های پژوهشی :

 • فرهنگ و مسایل اجتماعی
 •  خانواده
 • توسعه و توسعه نیافتگی

 

سوابق تجربی :

 • پژوهشگر اجتماعی جهاددانشگاهی مشهد
 • هیات علمی واحد شوشتر
 • مدیر گروه مقطع کارشناسی

 

پروژه های انجام شده :

1- مجری طرح « توسعه ی اجتماعی در مشهد : کارفرما : معاونت اجتماعی وزارت کشور. 1383

2- مجری طرح « بررسی ریشه های اجتماعی طلاق در مشهد : کارفرما : معاونت اجتماعی قوه قضاییه در مشهد .1382 »

3- مجری طرح « بررسی  شناخت دانش آموزان از گروههای منحرف خارجی. کارفرما : اداره کل آموزش و پرورش مشهد .1382. »

4- مجری طرح « بررسی گروههای مرجع دانش آموزان استان لرستان. کارفرما : اداره کل آموزش و پرورش استان لرستان .1382. »

5- مجری طرح « بررسی نیازهای فرهنگی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر.1384. »

6- مجری طرح «  بررسی موانع فرهنگی مشارکت زنان در خرم آباد .کارفرما : اداره کل ارشاد اسلامی استان لرستان .1382. »  

7- مجری طرح « بررسی تعهد سازمانی کارکنان واحدهای هفتگانه شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی . کارفرما : مدیریت مطالعات منابع انسانی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی .1383. »

8- مجری طرح « سنجش روحیه تحقیق در بین دانشجویان واحد شوشتر.1386. »

9- مجری طرح « سنجش نگرش به جنس مخالف در بین دانشجویان واحد شوشتر. 1387. »

 

سوابق تدریس :

 • دانشگاه پیام نورواحد اهواز
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

 

زبانها :

انگلیسی

 

مقالات :

1- سیمای توسعه در لرستان. فصلنامه علمی _ پژوهشی توسعه اجتماعی، دانشگاه شهیدچمران اهواز، 1392

2- سنجش روحیه تحقیق در بین دانشجویان واحد شوشتر. فصلنامه علمی پژوهشی جامعه شناسی آشتیان.1389

3- بررسی نوگرایی دربین دانش آموزان متوسطه شوشتر. فصلنامه علمی پژوهشی علوم اجتماعی  شوشتر.1396

4- مطالعه ساختار طبقاتی و نابرابری اجتماعی جمهوری خلق کره شمالی . سومین کنفرانس روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران 1396.

5- بررسی موانع فرهنگی مشارکت زنان در خرم آباد .همایش ملی زنان و چالشهای پیش رو. دانشگاه ایلام. 1386

6- نگاه ساختاری به خانواده در لرستان.  همایش ملی مشکلات فرهنگی لرستان در دو دهه اخیر . اداره کل ارشاد اسلامی استان لرستان 1379.

7- آسیب شناسی نگرش های ازدواج  دانشجویان" همایش ملی آسیب شناسی مسایل جوانان . دانشگاه آزاد فلاورجان.1390

 1. A Survey on Development management impasses of  Lorestan Province: Emphasis on Social Participation and Meritocracy. Seifollah, Seifolahi1& Abdoreza ,Hashemi, International Journal of Social Sciences and Humanities Research ,ISSN 2348-2990,.volume 2, Issue 10, October 2014, pp. 39-45.