فهرست کتب چاپ شده

 

 فهرست کتب چاپ شده 

 

ردیف

عنوان

مؤلف / مترجم

سال نشر

1

اصول سرپرستی

مسعود احمدی نژاد

1385

2

مدیریت پس از برداشت

عادل مدحج

1387

3

فیزیولوژی گندم

عادل مدحج

1387

4

حسابداری مدیریت مزرعه

رحمن ابراهیمی تبار

1387

5

کالبد شناسی جراحی دامپزشکی جلد اول

سیدهدایت اله رشیدی

1387

6

کالبد شناسی جراحی دامپزشکی جلد دوم

سیدهدایت اله رشیدی

1387

7

شیمی آلی

آیگین باشتی

1388

8

طنزدر بوستان و گلستان سعدی

فرخنده جورابیان

1388

9

فیزیولوژی گیاهان زراعی

دکتر قدرت اله فتحی

1388

10

اکولوژی گیاهان زراعی

محمد حسین قرینه

1388

11

حماسه های بزرگ - قهرمانان آسیب پذیر

شبنم حاتم پور

1388

12

مکانیزاسیون کشاورزی جلد اول

منصور بهروزی لار

1388

13

مقدمه ای بر مکانیزاسیون کشاورزی

احمد غضنفری مقدم - امین رضا جمشیدی

1389

14

فرهنگ مستخلص المعانی

ولی اله ظفری

1389

15

ریاضی عمومی

سیمین مهران

1384

16

مدیریت منابع آب

احمد رضا عمانی

1389

17

ترویج کشاورزی

آزاده نوراله نوری وندی

1389

18

صرف و نحو عربی

سوسن اصل شرحانی

1389

19

زبان تخصصی انگلیسی برای دانشجویان ادبیات

فریدون طهماسبی

1389

20

مکانیزاسیون کشاورزی جلد دوم

منصور بهروزی لار

1388

21

واژگان کالبدشناسی دامپزشکی

مجید مروتی شریف آباد

1388

22

موتورهای احتراقی و هیبریدها

منصور بهروزی لار

1389

23

روش تحقیق در علوم زراعی

خلیل عالمی سعید

1389

24

فارسی عمومی درسنامه دانشگاهی

فریدون طهماسبی - فرزانه سرخی

1389

25

علف کش ها, علف های هرز و کنترل آن ها

شاپور لرزاده

1389

26

روش ها وفنون تدریس علوم اجتماعی در دوره ابتدایی

اسد ادیب نیا

1389

27

روش ها وفنون تدریس علوم تجربی در دوره ابتدایی

اسد ادیب نیا

1389

28

روش ها وفنون تدریس تدریس پیشرفته

اسد ادیب نیا

1389

29

مبانی تغذیه

جواد میدانی

1386

30

فشرده سازی به روشهای موجک و فراکتال

محمد رضا محسنی زاده

1389

31

زیست شناسی و شناسایی علفهای هرز

شاپور لرزاده

1388

32

انتقال داده ها

ابراهیم بهروزیان نژاد

1388

33

جامعه شناسی جوانان

مریم سروش – خیام عباسی

1388

34

آموزش جامع نرم افزار sketchup

ناصر قانعی فر

1389

35

اصول و روشهای اصلاح نباتات

محمد معتمدی

1390

36

فیزیولوزی تنش های محیطی در گیاهان

روزبه فرهودی

1390

37

فرهنگ لغات اصلاح نباتات و علوم وابسته

زهرا خدارحم پور

1390

38

حسابداری دولتی 2

رحمن ابراهیمی تبار

1390

39

شیمی آلی برای دانشجویان کارشناسی صنایع شیمیایی

آیگین باشتی

1390

40

کاربرد و تحلیل مدل معادلات ساختاری در علوم انسانی با استفاده از نرم افزارAmos

علی حسین حسین زاده

1390

41

اصول مهندسی فشار قوی

مهرداد حیدری ارجلو

1391

42

گیاهان دارویی و ادویه ای

شاپور لرزاده

1391

43

آناتومی دامپزشکی

مجید مروتی شریف آباد

1391

44

زندگی و زمانه سردار اسعد سوم جعفر قلی خان

مهری صدیقی

1391

45

اتم ها ، مولکول ها و ترکیبات

مریم گرجی زاده

1391

46

سیر تحول خطوط کتیبه خوانی اسلامی

دکتر محمدتقی فاضلی

1393

47 مبانی سازمان مدیریت مسعود احمدی نژاد 1393
48 کوکسیدیوز دکتر مسعود سلطانی 1393
49 سیستم های برق صنعتی محمد طالب زاده 1393
50 آزمایش های ارزیابی ارقام دکتر محمد معتمدی 1394
51 مدیریت ماشینهای کشاورزی دکتر بهروزی لار 1396
52 کشت و کار ماه واره ای دکتر بهروزی لار 1396
53 مقدمه ای بر کتاب هیدرومتئولوژی دکتر قربانی زاده خرازی 1396
54 اصول کاربردی هیدرولیک در مهندسی دکتر محمدحسین پورمحمدی 1397