رزومه کارشناس طرح های پژوهشی

 

رزومه(cv)

 

مشخصات فردی :

نام و نام خانوادگی : فاطمه دیالمه پور

آدرس پست الکترونیک: tarh200988@yahoo.com

آدرس محل کار : دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر- حوزه معاونت پژوهشی

شماره تماس: 36235026-061

 

سوابق تحصیلی :

کارشناسی شیمی کاربردی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه

کارشناسی ارشد شیمی فیزیک از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان

 

سوابق اجرایی:

کارشناس ارتباط با صنعت و جامعه از سال 1384 تا سال 1388

کارشناس طرح های پژوهشی درون دانشگاهی از سال 1388 تا کنون