مدیر مالی

 

 

 رزومه(CV) 

                                                                                                                 

 

مشخصات فردی :

نام و نام خانوادگی: جعفر بابادی جلوگیری

آدرس پست الکترونیک: jafarbabadi@yahoo.com

آدرس محل کار: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر  امور مالی

شماره تماس مستقیم: 36272011-061

 

سوابق تحصیلی  (محل و رشته تحصیل از مقطع دیپلم تا پایات تحصیلات دانشگاهی):

1-    دیپلم علوم تجربی  دبیرستان دکتر بهشتی ایذه

2-    لیسانس حسابداری  دانشگاه آزاد اسلامی واحد مسجدسلیمان

 

سوابق تجربی :

مدیریت امور مالی واحد شوشتر 6 سال

عضویت در هیات مدیره تعاونی های مسکن و مصرف دانشگاه  چند دوره

 

سوابق تدریس :

تدریس در مرکز گتوند 3ترم  تدریس در واحد شوشتر 2 ترم  تدریس در آموزشکده سما شوشتر 2 ترم

 

مهارتهای تکنیکی :

تهیه و تنظیم صورتهای مالی  تهیه و تنظیم اظهارنامه های مالیاتی

 

مقالات :

Performance Evaluation Branch shoushtar, Islamic Azad University departments using DEA

ارزیابی عملکرد گروه­های آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر با استفاده از روش تحلیل پوششی داده­ها DEA