کارشناس نرم افزار رایانه

رزومه (CV )

 

مشخصات فردی :

نام و نام خانوادگی: کبری نوری فرد

آدرس پست الکترونیک:k.noorifard@iau-shoushtar.ac.ir

آدرس محل کار: دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر_ معاونت پژوهش و فناوری

شماره تماس: 06136232491 الی 9 داخلی 466

 

سوابق تحصیلی (محل و رشته تحصیل از مقطع دیپلم تا پایات تحصیلات دانشگاهی):

- کارشناسی مهندسی نرم افزار کامپیوتر

 

 سوابق تجربی :

- مسئول کافی نت های دانشگاه از سال 89 تا سال 90

- کارشناس آمار و اطلاعات واحد از سال 90 تاکنون

- کاربر ویژه سایت اطلاعات و آمار اداره کل فناوری اطلاعات سازمان مرکزی در واحد شوشتر

- مسئول تعمیرات قسمت آموزش دانشکده امام صادق تا سال 90

- مسئول تعمیرات و شبکه دانشکده فنی و مهندسی از سال 90 تا 93