- دوشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۹

خدمات اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات

 

 

سامانه ها و خدمات الکترونیک

اتوماسیون اداری

اتوماسیون تغذیه

سامانه خوابگاه دانشجویی

صندوق پست الکترونیک

تفییر رمز صندوق پست الکترونیک

شارژ آنلاین اشتراک اینترنت

فیش حقوقی اساتید و کارمندان

حضور و غیاب کارکنان

   

 

 

کتابخانه- نشریات علمی- همایش ها

کتابخانه

کتابخانه دیجیتال

کتابخانه الکترونیک

 

نشریات علمی- پژوهشی

 

 

سمینارها و همایش ها

 


 

منابع اطلاعات علمی

دسترسی به منابع اطلاعات علمی فقط از طریق شبکه داخلی دانشگاه و با اتصال به کتابخانه دیجیتال سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی امکان پذیر است.