- یکشنبه ۲۵ مهر ۱۴۰۰

خدمات اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات

 

سامانه ها و خدمات الکترونیک

اتوماسیون اداری

اتوماسیون تغذیه

 

سامانه خوابگاه دانشجویی

صندوق پست الکترونیک

 

تفییر رمز صندوق پست الکترونیک

 

شارژ آنلاین اشتراک اینترنت

 

فیش حقوقی اساتید و کارمندان

حضور و غیاب کارکنان

 

سامانه آموزش (آموزشیار)

 

تحصیلات تکمیلی (پژوهشیار)

 

کتابخانه- نشریات علمی- همایش ها

کتابخانه

کتابخانه دیجیتال

کتابخانه الکترونیک

 

نشریات علمی- پژوهشی

 

 

سمینارها و همایش ها

 

 

منابع اطلاعات علمی

دسترسی به منابع اطلاعات علمی فقط از طریق شبکه داخلی دانشگاه و با اتصال به کتابخانه دیجیتال سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی امکان پذیر است.