برنامه حضور مدیر گروه های دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 

 
برنامه حضور مدیرگروه ها در نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96
 
مدیرگروه ها     شنبه       یکشنبه     دوشنبه      سه شنبه     چهارشنبه     پنجشنبه      جمعه      
مدیرگروه ادبیات: دکتر فریدون طهماسبی - - - حضور حضور حضور -
مدیرگروه دکتری مدیریت دولتی: دکتر وحید چناری حضور حضور حضور حضور حضور حضور -
مدیر گروه ارشد مدیریت: دکنر فواد مکوندی - - حضور حضور حضور حضور -
مدیرگروه کاردانی و کارشناسی مدیریت صنعتی- دولتی: دکتر مسعود احمدی نژاد - حضور حضور حضور حضور حضور -
مدیرگروه تربیت بدنی: دکتر زهرا هژبرنیا - - - حضور حضور حضور -
مدیر گروه معارف اسلامی: دکتر رضا کیانی نیا حضور حضور حضور حضور حضور حضور -
مدیر گروه تاریخ و باستان شناسی: دکتر عبدالعزیز موحد - - - حضور حضور حضور -
مدیر گروه حسابداری: آقای رضا رستمی نیا - حضور حضور حضور حضور - -
مدیرگروه زبان انگلیسی: دکتر رضا کیانی نیا حضور حضور حضور حضور حضور حضور -
مدیرگروه حقوق: آقای سید محمدباقر اخلاقی - - حضور حضور حضور - -