برنامه حضور مدیر گروه های دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 

 
برنامه حضور مدیرگروه ها در نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97
 
مدیرگروه ها     شنبه       یکشنبه     دوشنبه      سه شنبه     چهارشنبه     پنجشنبه      جمعه      
مدیرگروه ادبیات: دکتر فریدون طهماسبی              
مدیرگروه دکتری و ارشد مدیریت دولتی: دکتر فواد مکوندی              
مدیرگروه کاردانی و کارشناسی مدیریت صنعتی- دولتی: دکتر مسعود احمدی نژاد              
مدیرگروه تربیت بدنی: دکتر محمد سجادیان              
مدیر گروه معارف اسلامی: دکتر رضا کیانی نیا              
مدیر گروه تاریخ و باستان شناسی: دکتر رضا کیانی نیا              
مدیر گروه حسابداری: آقای رضا رستمی نیا              
مدیرگروه زبان انگلیسی: دکتر رضا کیانی نیا              
مدیرگروه حقوق: آقای سید محمدباقر اخلاقی