نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۱۸ مورد.
عنواندانلود فایل
 
استعلام قیمت لیست تجهیزات شبکه (آخرین مهلت ۹۶/۱۱/۹)
مزایده انتشارات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر (سال ۹۶ نوبت سوم)-آخرین مهلت۹۶/۱۰/۲۳
استعلام خرید بیمه نامه مسئولیت مدنی مدیران و ناجیان استخر و مدیران مجموعه های ورزشی
استعلام واگذاری ارسال مرسولات پستی (حداکثر مهلت ۹۶.۱۰.۶)
استعلام خرید ۶ عدد سی تی
استعلام خرید دستگاه چمن زن تراکتوری
استعلام خرید تجهزات ازمایشگاه علوم آب
استعلام خرید تجهیزات آزمایشگاه پراتیک (حداکثر مهلت ۹۶/۷/۲۷)
استعلام تامین سرویس پهنای باند اینترنت دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر(حداکثر مهلت ۹۶.۷.۳۰)
مزایده بوفه دانشجویی-حداکثر مهلت ۹۶/۷/۱۱
مزایده انتشارات-حداکثر مهلت ۹۶/۷/۱۱
مزایده فروش لاستیک-حداکثر مهلت ۹۶/۷/۱۱
مزایده فروش ضایعات-حداکثر مهلت ۹۶/۷/۱۱
مزایده ضایعات فلزی-حداکثر مهلت ۹۶/۷/۱۱
مزایده تجهیزات کامپیوتری اسقاطی-حداکثر مهلت ۹۶/۷/۱۱
مزایده فروش و وسایل خانگی-حداکثر مهلت ۹۶/۷/۱۱
استعلام خرید تجهیزات اتاق پراتیک (تاریخ تحویل پاکات به امور اداری واحد از تاریخ ۹۶/۵/۲۸ لغایت ۹۶/۵/۳۰ می باشد)
استعلام تامین پهنای باند اینترنت پردیس دانشگاهی گتوند