مرکز تلفن شماره های دانشکده علوم انسانی

 

جهت برقراری تماس با مرکز تلفن گویای دانشکده علوم انسانی و ارتباط با داخلی ها، شماره های زیر شماره گیری نمایید.

    ۰۶۱۳۶۲۷۲۰۰۵- ۰۶۱۳۶۲۷۲۰۰۶- ۰۶۱۳۶۲۷۲۰۲۳- ۰۶۱۳۶۲۷۲۰۲۴

 

جهت ارتباط با هر قسمت کلیدهای مربوطه را شماره گیری کنید.

 

  • آموزش دانشکده کلید ۱

کلید شماره

نام رشته ها

نام کارشناس

۱

رشته های تربیت بدنی

خانم زبیدی

۲

ارشد مدیریت دولتی – همه گرایشها

خانم سوخته نژاد

۳

حسابداری پیوسته و ناپیوسته

خانم نامداری

۴

دکتری تاریخ و ادبیات و مدیریت- ارشد تاریخ-کارشناسی مدیریت دولتی

خانم ژولانژاد

۵

 حقوق

خانم غلامپور

۶

کارشناسی صنعتی و کاردانی مدیریت دولتی و صنعتی

خانم چهارمحالی

 

 

  • فارغ التحصیلان کلید ۲

کلید شماره

کارشناسان

نام کارشناس

۱

کارشناس اول

خانم کعبی

۲

کارشناس دوم

خانم قنبری

۳

کارشناس سوم

خانم انتیکه فروش

۴

کارشناس ممیز

آقای شیخ زاده

 

 

  • بایگانی کلید شماره ۳

کلید شماره

بایگانی 

نام کارشناس

۱

بایگان اول

خانم بویری

۲

بایگان دوم

خانم تقی پور

 

 

  • دبیرخانه کلید شماره ۴

کلید شماره

دبیرخانه 

نام کارشناس

۱

متصدی ۱

خانم عابدی

۲

متصدی ۲

خانم علیجانی

 

 

  • امور شهریه کلید شماره ۵

کلید شماره

امور شهریه

نام کارشناس

۱

کارشناس

خانم کیان پور

 

 

  • حضور و غیاب کلید شماره ۶

کلید شماره

حضور و غیاب

نام کارشناس

۱

کارشناس

آقای غلامی