مرکز تلفن شماره های داخلی دانشگاه

 

 

جهت برقراری تماس با داخلی‌های دانشگاه با شماره‌های ۰۶۱۳۶۲۳۲۴۹۱الی ۹ تماس بگیرید.

 

 

 

لیست تلفن­های داخلی

حوزه ریاست

حوزه پژوهشی

دفتر ریاست : آقای شهبازی

۲۸۹

دفتر معاون: آقای قاضی

۲۶۸

مدیر گزینش: آقای معماریان

۲۵۹

پژوهشگران جوان: آقای گنج

۴۱۰

دفتر حقوقی: فرخوند

۳۲۱

انتشارات: آقای زاده مکاری

۳۱۸

روابط عمومی: آقای درویش زاده

۴۶۱

پایان نامه ها: خانم روحانی – خانم بابا احمدی

۲۲۳

 

 

کارشناس پایان نامه فنی و مهندسی: خانم خدابنده

۲۸۷

 

 

مدیر پژوهشی: آقای معتمدی

۴۲۹

حوزه حراست

مدیر ارتباط با صنعت : آقای بازو

۴۴۱

مدیر حراست : آقای فرهادزاده

۲۳۲

کارشناس ارتباط با صنعت : آقای مرعشی - آقای مقدس پور

۴۳۰

دفتر حراست :آقای خادمی

۲۳۲

رئیس طرح و برنامه بودجه: آقای قهرمانی

۲۲۱

مسئول حفاظتی: آقای روحانی نژاد

۴۶۳

کارشناس طرح وبرنامه بودجه: آقای جهانگیری -آقای قنبری

۲۵۲

انتظامات درب اصلی برادران

۲۶۰

کارشناس پژوهش (تشویق مقالات): خانم باقری

۲۸۷

انتظامات خواهران: خانم پورفرزی – خانم رحیمی

۲۰۹

طرحها و مجلات: خانم دیالمه - خانم تاجی

۲۲۵

انتظامات درب اداری:

۲۴۱

انتشارات واحد: آقای عزت اله خدادادی

۴۷۲

انتظامات درب خوابگاه:

۲۰۱

کتابخانه مرکزی: آقای فتاحیان- خانم تاسه- خانم جلودار

۲۲۹

 

 

مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات : آقای منجزی نوری

۴۰۳

 

 

رایانه اداری (تعمیرات رایانه): (آقایان) محمودی - حسین زاده

۴۳۹

حوزه مالی

رایانه اداری: خانم بزرگ زاده –خانم نوری فرد

۳۳۹

دفتر معاون: آقای محمدی

۲۸۳

رایانه ساختمان امام صادق: خانم منجزی

۲۹۶

مدیر مالی: آقای بابادی

۴۷۵

رایانه ساختمان امام صادق: خانم پرند

۲۹۸

بانک: آقای دلاوران

۲۷۱

رایانه آموزش: خانم محب زاده

۳۴۹

رئیس حسابداری: آقای موسی زاده

۳۷۱

رایانه دانشکده فنی: ثمرباف

۳۴۳

حسابداری (دستمزد): آقای اکبری- آقای ناصری

۳۷۴

کارشناس دوره های ضمن خدمت:

۴۸۰

حسابداری: خانم بهرام نژاد

۲۴۷

حوزه آموزش

قراردادها: آقای عسکری- آقای رفعت جو

۴۳۵

دفتر معاون: آقای عزیزی

۲۸۰

امور مالی (صدور چک): آقای حسین زاده – آقای سعدی

۲۲۰

مدیر آموزش: آقای توانا

۴۵۰

امور شهریه: آقایان جمالپور- زمان زاده - عسکری

۴۳۶

کمیته منتخب گسترش رشته ها: خانم فریدی

۴۴۰

صندوق رفاه: (آقایان) زنگنه- فرهادی (خانم ها) رشیدی-منجزی

۳۶۶

رئیس امتحانات: آقای خدادادی

۲۹۵

بایگان مالی: آقای فرخ منجزی

۲۶۹

کارشناس امتحانات: آقای گرامی- خانم رضایی- آقای کرملاچعب   

۲۸۵

 

 

مدیر برنامه ریزی آموزش: آقای حاتمی

۲۰۳

 

 

کارشناس آموزش: خانم موسوی- خانم شهریاری

۳۳۵

 

 

رئیس کارگزینی هیات علمی: خانم امام بخش

۲۴۰

 

 

کارشناس حق التدریس: خانم زلقی- خانم سلیمانی

۲۵۴

حوزه اداری

کارشناس هیات علمی: خانم نبوی

۴۶۴

مدیر اداری: آقای شاکریان

۳۵۷

 

 

رئیس امور اداری: آقای شیرالی

۴۶۰

 

 

مسئول خدمات: آقای گلریز

۲۶۲

حوزه دانشجویی

دبیرخانه مرکزی: افشار- بهداروند- مهری

۳۶۷

دفتر معاون: آقای شهریاری

۲۵۵

رئیس تدارکات: آقای شهبازی

۴۳۷

مدیر دانشجویی: آقای خدمتگذار

۲۵۶

کارشناسان تدارکات : (آقایان) فرجی- نیک اندیش- مشکورپور

۳۵۵

کارشناس مسئول دانشجویی: آقای علیپور

۲۵۷

بایگانی اداری: (آقایان) بصیری- رافعی- حسین نژاد

۴۶۷

مسئول خوابگاهها: خانم مقامی –خانم اکبری

۴۵۱

بیمه تکمیلی و رفاه: خانم صالحی

۲۰۸

خوابگاه بلوک یک و دو

۳۵۲- ۳۵۱

نقلیه: آقای سلطانی

۲۶۶

نقل و انتقالات: آقای شیرزاد

۲۰۵

کارت زنی: آقای سمیعی فر

۲۶۱

تربیت بدنی : آقای دلاوران– خانم فرهادی – آقای افشار

۳۱۲

هتل: آقای مندول نژاد

۴۳۳

مسئول فارغ التحصیلان: خانم عباسپور

۲۵۳

انبار: (آقایان) خشنود- کوهستانی-  شیرالی-  ملکی

۲۳۵

مسئول سلف و سرویس: آقای سمیعی فر

۲۱۸

کارگزینی اداری: خانم خدابنده- خانم مکوندی

۳۶۸

اتوماسیون تغذیه: آقای چعب

۳۳۴

سمعی بصری: آقای قلی زاده

۲۱۷

مشاوره برادران: آقای عرفانیان

۴۳۱

استخر: (آقایان) همتی-  غلامی-  قصری

۴۸۳

فارغ التحصیلان: خانم هیئت پنیری

۲۰۷

مهدکودک

۲۶۷

تاییدیه و ریزنمرات : خانم طریفی

۲۶۵

آبدارخانه امور اداری

۴۰۸

تحویل مدرک: آقای کایدانی- آقای قاضی

۴۰۵

 

 

صدورمدرک: آقای رمضانی

۲۴۵

 

 

کارشناس نظام وظیفه: خانم احمدی

۲۴۸

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حوزه دانشکده علوم اجتماعی

 

 

رئیس دانشکده :

۴۷۶

حوزه عمرانی

معاون دانشکده: 

۴۷۷

مدیر عمران: آقای منصورنژاد- آقای پرویزپور

۲۳۷

رئیس اموزش:

۴۸۴

تاسیسات: آقای ابراهیمی

۳۲۶

کارشناس آموزش: لرزنی

۳۰۹

 

 

 

 

 

 

 

 

حوزه فرهنگی

دانشکده علوم انسانی

معاون فرهنگی : آقای شهریاری

۳۰۲

رئیس دانشکده: 

۳۰۸

کانون قرآن خواهران: خانم شافعی

۳۱۵

معاون دانشکده: آقای امینی

۳۱۳

محبان اهل بیت           

۲۲۸

دفتر دانشکده: آقای کاظمی

۳۰۰

بسیج دانشجویی:

۲۷۴

رئیس آموزش: خانم کوچک زاده

۲۸۴

بسیج کارکنان: آقای حسین زاده

۴۸۲

حضور غیاب: آقای نظرزاده

۲۴۹

تشکل ها: 

۴۴۸

کتابخانه: خانم مرادی مهر- خانم حسین پور

۴۲۶

 

 

امور اداری : آقای غفار پور

۲۹۹

حوزه دانشکده فنی و مهندسی

آبدارخانه دانشکده امام صادق

۲۹۴-۴۲۳

رئیس دانشکده: آقای کیانی نیا

۲۶۳

 

 

معاون دانشکده : آقای کهنموئی زاده

۳۲۹

 

 

رئیس آموزش: خانم مهدی زاده

۳۷۸

 

 

امور اداری: آقای ناصری

۲۹۱

 

 

کتابخانه فنی: آقای کرمی

۳۷۹

 

 

آبدارخانه دانشکده فنی و مهندسی

۳۹۹

 

 

آ

 

 

 

 

 

مدیر گروه­ها

 

 

مدیر گروه شهرسازی

۳۸۰

 

 

مدیر گروه کامپیوتر

۳۸۱

 

 

مدیر گروه حقوق

۴۲۵

 

 

مدیر گروه تاریخ ارشد

۴۵۴

کارگاه و آزمایشگاه

مدیر گروه شیمی

۴۲۴

مسئول آزمایشگاه فنی: آقای محمدجانی

۳۶۹

مدیرگروه حسابداری

۴۸۱

کارگاه سیم پیچی: آقای شکارزاده

۴۰۲

مدیرگروه مدیریت ارشد- کارشناسی

۲۱۹-۳۲۴

آزمایشگاه فیزیک حرارت: خانم نصراله زاده

۳۴۴

مدیرگروه برق

۳۷۶

آزمایشگاه: آقای طالب زاده

۳۷۵

مدیرگروه علوم پایه

۳۵۹

آزمایشگاه ماشین الکتریکی: آقای شکرریز

۳۳۳

مدیرگروه تربیت بدنی ارشد- کارشناسی

۲۹۰-۲۷۸

آزمایشگاه هیدورلیک: آقای روحانی

۴۲۷

مدیرگروه معارف

۲۹۷

آزمایشگاه سیالات: خانم عباس زاده

۳۰۴

مدیرگروه باستان شناسی

۴۱۷

آزمایشگاه شیمی: خانم صدیقی

۴۲۲

مدیرگروه علوم تربیتی

۴۱۵

نقشه برداری: آقای محمد جانی                          

۳۳۸

مدیرگروه معماری

۳۴۸

برق مدار فرمان: آقای منجزی

۳۵۴

مدیرگروه تاریخ

۳۱۶

حضور غیاب کارگاه­ها: آقای بساک

۳۰۵

مدیر گروه ادبیات

۳۰۳

 

 

مدیر گروه مکانیک

۳۴۷

 

 

مدیرگروه عمران

۴۶۹

 

 

مدیر گروه ارشد عمران- آب

۴۴۵

 

 

مدیر گروه ارشد مدیریت

۴۵۶