ارتباط با ما

 

آدرس: خوزستان- شوشتر- بلوار دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر- ساختمان اداری- طبقه همکف- دفتر توانمندسازی وآموزش های کاربردی واحد

ایمیل: kargah@iau-shoushtar.ac.ir

تلفن ثابت: 06136272065

تلفن همراه:

فکس: