معرفی مرکز آموزش های تخصصی و کاربردی کوتاه مدت

 

یکی از وظایف مهم دانشگاهها، توانمند سازی اقشار مختلف جامعه و رفع مشکلات و درخواست‌های سازمانها و دستگاههای اجرایی کشور می باشد. با عنایت به محدودیت ظرفیتهای موجود در سیستم رسمی آموزشی، ایجاد و توسعه جریانهای متنوع آموزش های عمومی و تخصصی در دانشگاه امری ضروری است. تجربه و مطالعه نشان داده است که یکی از مناسب ترین روش های آموزشی که جوابگوی امر مزبور می باشد «دوره‌های آموزشی تخصصی کوتاه مدت» است. در این راستا و بر اساس آئین نامه آموزش دوره‌های کوتاه مدت سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی به شمارهه ۳۶۱۰۸/۵۷ مورخ ۰۹/‏۰۶/‏۹۴۴ مرکز آموزش های کوتاه مدت دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر با اهداف زیر تشکیل شد.

  1. ایجاد تعامل سازنده بین دانشگاه آزاد اسلامی و جامعه در راستای افزایش و گسترش دانش و توانمندی افراد و استفاده بهینه از منابع موجود جهت توسعه همه جانبه کشور
  2. آموزش ضمن خدمت جهت ارتقاء سطح کیفی توانمندی نیروی انسانی و افزایش دانش و کسب مهارت‌های حرفه‌ایی کارکنان سازمان های دولتی و غیر دولتی
  3. تجاری سازی قابلیت های آموزشی و پژوهشی و فناوری و فرهنگی و غیره... دانشگاه با هدف خلق ثروت و ارتقاء سطح اقتصاد دانش بنیان
  4. تعمیم و توسعه آموزش عالی کاربردی و تخصصی در سطح جامعه
  5. حفظ پویایی و افزایش بهره وری سازمان های های دولتی و غیر دولتی
  6. آموزش تخصصی متناسب با نیاز بازار کسب و کار
  7. ارائه آموزش های مستمر، بازآموزی و آموزش تکمیلی برای دانش آموختگان دانشگاه ها و موسسات آموزشی
  8. افزایس دانش و سطح مهارت‌های حرفه ای دانشجویان برای ورود موفق به بازار کسب و کار
  9. آموزش مورد نیاز آحاد جامعه

این مرکز با بهره گیری از آخرین روش های تدریس و امکانات سخت افزاری به روز، اقدام به برگزاری دوره های آموزشی تخصصی و کاربردی کوتاه مدت نموده است. امید است از این طریق اهداف تربیت مدیران و کارشناسان حرفه ای در کشور در جهت ایجاد سازمان‌هایی پویا و موفق محقق گردد.

در ماهیت برنامه ها، مطالب و محتوای درسی فراگیران دوره های آموزشی تخصصی و کوتاه مدت ویژگی‌های زیر مشاهده می شود:

1- ملاک و معیار برای انتخاب مواد و موضوعات دوره های آموزشی کوتاه مدت (اعم از دروس عملی و نظری)، ایجاد مهارت‌ها برای جوابگویی به نیازهای متنوع مشاغل و روشهای جدید و نوین کار و آماده ساختن افراد برای احراز شغلی مفید و انجام کار مناسب می باشد.

2- محتوای برنامه‌های آموزشی، سازگاری انسانها در برابر مسائل علمی و شایستگی آنان برای سازندگی کشور را، تضمین می نماید.

3- ایجاد مهارتهای تخصصی از طریق شرکت در دوره های تخصصی کوتاه مدت در زمره اهداف این دوره ها می باشد.

4- هرچند که در دوره های آموزشی، آموزش مهارت ها به افراد برای انجام کارهای محوله اهمیت دارد، لیکن در دوره های مزبور نکاتی منظور می شود تا کارآموزان با فراگیری آنها ضوابط و معیارهای سازمانی را رعایت نموده و تاثیر فعالیتهای آنان درجهت اهداف سازمان افزون گردد.

5- محتوای عمومی دوره ها، نه تنها کارآموزان را با یافته های جدید علمی آشنا می نماید، بلکه آنان را قادر می سازد تا خلاقیت و ابتکار تازه ای پدید آورند.

لازم به ذکر است که شرکت در دوره های آموزشی به مفهوم عام آن محدود به رشته های خاص نبوده و دامنه آن بسیار وسیع می باشد. ضوابط اجرایی دوره های آموزشی به شرح ذیل تدوین می گردد:

ماده ۱: دوره های آموزش آزاد، دوره های غیررسمی است که بصورت تخصصی و کاربردی اجرا می شود و برنامه های این دوره منطبق با آموزشهای رسمی نمی باشد.

ماده ۲: به افرادی که در این دوره ها شرکت می کنند، گواهی طی دوره با درج عنوان و مدت دوره، بدون استفاده از عناوین مدارک رسمی دانشگاهی (کاردانی،  کارشناسی و.....)، واحد درسی، مدرک معادل و همتراز، سطح، دانشجو و مشابه آن، اعطا می شود. ضمناً به شرکت‌کنندگان در این دوره‌ها صرفاً واژه‌ دانشپذیر اطلاق می شود.

ماده ۳: گواهی پایان دوره با امضای رئیس واحد و به زبان فارسی صادر خواهد شد.