دوره های کوتاه مدت- تحصیلات تکمیلی

 

 
ردیف نام دوره پیشنیاز هزینه ثبت نام مدت دوره زمان برگزاری استاد ثبت نام آنلاین
1 پروپوزال نویسی و رساله نویسی - 50.000 تومان 8 ساعت - - پیش ثبت نام
2 مقاله نویسی و اعتبارسنجی مجلات و همایش ها - 50.000 تومان 8 ساعت - دکتر عمانی پیش ثبت نام
3 آمار مقدماتی و پیشرفته - - - - - پیش ثبت نام
4   - - - - - پیش ثبت نام
5   - - - - - پیش ثبت نام
6   - - - - - پیش ثبت نام