کتابخانه و منابع علمی

 

ساعات سرویس دهی کتابخانه ها و سالن های مطالعه

ساعت کار           

             کتابخانه ها: شنبه تا چهارشنبه ۸ الی ۱۲ و ۱۳ الی ۱۶:۱۰

             سالن های مطالعه: شنبه تا چهارشنبه ۸ الی ۱۶:۱۰

 

 

منابع اطلاعات علمی

دسترسی به منابع اطلاعات علمی فقط از طریق شبکه داخلی دانشگاه و با اتصال به کتابخانه دیجیتال سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی امکان پذیر است.

 

 

 

خدمات الکترونیک

 کتابخانه الکترونیک           کتابخانه دیجیتال            نشریات علمی پژوهشی