شروع امتحانات نیمسال دوم

تاریخ برگزاری : ۲۷ خرداد ۱۳۹۷ تقویم آموزشی