برنامه حضور مدیر گروه های دانشکده فنی و مهندسی

 

 

برنامه حضور مدیرگروه ها در نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98

مدیرگروه ها  شنبه    یکشنبه     دوشنبه     سه شنبه      چهارشنبه    پنج شنبه     جمعه      
مدیرگروه مهندسی کامپیوترو کارشناسی ارشد مکاترونیک: دکتر احسان غلامی              
مدیرگروه مهندسی برق- مهندسی پزشکی: مهندس قاسم همتی پور              
مدیر گروه مهندسی عمران: مهندس کورش پورمحمدی              
مدیرگروه کارشناسی ارشد معماری، کارشناسی معماری و شهرسازی: مهندس مجیر جلیلیان              
مدیرگروه شیمی، فیزیک، ریاضی و آمار: خانم دکتر لیلا حیدری زاده              

مدیر گروه کارشناسی ارشد مکانیک، کارشناسی مکانیک و کاردانی ایمنی صنعتی: مهندس عبدالوهاب حسینی

             
مدیر گروه کارشناسی ارشد و دکتری عمران- مدیریت ساخت:  مهندس کورش پورمحمدی              
مدیرگروه کارشناسی مهندسی آب و کارشناسی ارشد مهندسی عمران-سازه: مهندس کورش پورمحمدی              
مدیر گروه دکتری و کارشناسی ارشد عمران-آب: حسین قربانی زاده