برنامه حضور مدیر گروه های دانشکده فنی و مهندسی

 

 

برنامه حضور مدیرگروه ها در نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96

مدیرگروه ها  شنبه    یکشنبه     دوشنبه     سه شنبه      چهارشنبه    پنج شنبه     جمعه      
مدیرگروه مهندسی کامپیوترو کارشناسی ارشد مکاترونیک: دکتر احسان غلامی   حضور حضور حضور حضور    
مدیرگروه مهندسی برق- مهندسی پزشکی: مهندس حمیدرضا میرسالاری              
مدیر گروه مهندسی عمران: مهندس حمید صمدی   حضور حضور حضور حضور    
مدیرگروه مهندسی شهرسازی: مهندس مریم غلامی توانی     حضور حضور حضور حضور  
مدیرگروه ریاضی، فیزیک و آمار: دکتر حکیم گلشاهی   حضور حضور حضور حضور    
مدیرگروه مهندسی معماری: مهندس مریم غلامی توانی     حضور حضور حضور حضور  
مدیر گروه کارشناسی ارشد معماری: دکتر کاوه رستم پور              

مدیر گروه کارشناسی ارشد مکانیک و کاردانی ایمنی صنعتی: مهندس رضا کیانی فر

    حضور حضور حضور حضور  
مدیر گروه کارشناسی مکانیک: مهندس رضا کیانی فر     حضور حضور حضور حضور  
مدیر گروه کارشناسی ارشد و دکتری عمران- مدیریت ساخت: دکتر مهدی مهدوی عادلی           حضور  
مدیرگروه کارشناسی مهندسی آب  و کارشناسی ارشد مهندسی عمران-سازه: مهندس سید محمود جزایری مقدس   حضور     حضور حضور