آخرین مهلت دفاع در پایان هر ترم

قابل توجه دانشجویان محترم کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی

 

بدینوسیله شرایط و آخرین مهلت تحویل مدارک دفاع و برگزاری جلسه دفاع آن دسته از دانشجویانی کارشناسی که مایلند تا پایان نیمسال اول 97-96 (بهمن ماه 95) از پایان نامه خود دفاع نمایند به شرح زیر اعلام می­ شود:

 

 

-  دانشجویان موظفند فرم­های اجازه دفاع، 2 نسخه فرم گزارش پیشرفت کار، فرم شرکت در جلسات دفاعیه (که در سایت دانشگاه موجود می باشد www.iau-shoushtar.ac.ir) را حداکثر تا تاریخ 96/10/27 به دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده مربوطه تحویل دهند.

 

-    آخرین مهلت جهت برگزاری جلسه دفاع در نیمسال اول 97-96 تا 96/11/13 می ­­باشد.

 

-             زمانهای اعلام شده به هیچ عنوان قابل تغییر و تمدید نمی­­ باشد.

 

 

حوزه معاونت پژوهش و فناوری واحد