ساختار سازمانی

رزومه(cv)

مشخصات فردی:

نام و نام خانوادگی: مریم روحانی نژاد

آدرس پست الکترونیک: tahsilat_t@yahoo.com

آدرس محل کار: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر- حوزه معاونت پژوهشی

شماره تماس:  06136232491 الی 9 داخلی 223

 

سوابق تحصیلی:

کارشناسی مهندسی کامپیوتر- سخت افزار دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول

کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر- معماری کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

 

سوابق اجرایی:

کارشناس تحصیلات تکمیلی