کارشناس کارگزینی هیات علمی

 

رزومه (CV)                                          

 

مشخصات فردی :

نام و نام خانوادگی: شکوه نبوی

آدرس پست الکترونیک: sh.nabavi@yahoo.com

آدرس محل کار: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر-کارگزینی هیات علمی

شماره تماس: تلفن داخلی 06136232491 الی 9 داخلی 240

 

سوابق تحصیلی  (محل و رشته تحصیل از مقطع دیپلم تا پایات تحصیلات دانشگاهی):

1-دیپلم علوم انسانی_دبیرستان شهید شرافت _ بلوار شهید شرافت شهرستان شوشتر

2-لیسانس زبان و ادبیات فارسی_دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر