کارشناس کارگزینی هیات علمی

 

رزومه (CV)

 

مشخصات فردی :

نام و نام خانوادگی: ملوک سلیمانی

آدرس پست الکترونیک: molok.solaymani@yahoo.com

آدرس محل کار: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر – کارگزینی هیات علمی - کارشناس

شماره تماس: تلفن داخلی 06136232491 الی 9 داخلی 254

 

سوابق تحصیلی  (محل و رشته تحصیل از مقطع دیپلم تا پایات تحصیلات دانشگاهی):

  1. دیپلم اقتصاد اجتماعی دبیرستان پروین اعتصامی شوشتر
  2. کارشناسی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد شوشتر
  3. دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شوشتر