کارشناس امور آموزشی

رزومه (CV)

 

مشخصات فردی :

نام و نام خانوادگی: زیبا شهریاری نیا

آدرس پست الکترونیک: zibashahriyariniya@yahoo.com

آدرس محل کار: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

شماره تماس: 9-06136232491 داخلی 311

 

سوابق تحصیلی  (محل و رشته تحصیل از مقطع دیپلم تا پایات تحصیلات دانشگاهی):

  1. شوشتر – علوم تجربی
  2. دانشگاه آزاد شوشتر – کارشناسی مدیریت دولتی
  3. دانشگاه آزاد اراک – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

 

سوابق تجربی :

اینجانب از مردادماه سال 1384 استخدام گردیده و به سمت کارشناس رشته در دانشکده علوم انسانی مشغول به خدمت بوده و از سال 1390 در قسمت حوزه مرکزی معاونت آموزشی به سمت کارشناس آموزش تاکنون مشغول به خدمت می باشم.