مدیر خدمات آموزشی

 

رزومه(cv)

                                                                                                                                                 

مشخصات فردی:

نام و نام خانوادگی: مهدی توانا

آدرس پست الکترونیک:   tavana7@yahoo.com

آدرس محل کار: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر- حوزه معاونت آموزش

تلفن تماس مستقیم :                 تلفن داخلی: 06136232491 الی 9 داخلی 450

 

  سوابق تحصیلی:

دکتری عمومی دامپزشکی، دانشگاه شیراز  1384-1378

دکترای تخصصی رادیولوژی دامپزشکی، دانشگاه­آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران 1389-1384

 

افتخارات آموزشی و پژوهشی:

رتبه اول آزمون ورودی دکترای تخصصی رادیولوژی دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی در سال  84

رتبه اول دوره دکترای تخصصی رادیولوژی دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی ورودی  84

رتبه اول بورد تخصصی رادیولوژی دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی در سال 87

پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر در سال 90

پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی استان خوزستان در سال 92

 

علاقه مندی های پژوهشی:

 • تکنیک های ویژه تصویر برداری تشخیصی
 • تصویربرداری تشخیصی در حیوانات خانگی غیر معمول (اگزوتیک)

 

سوابق اجرایی:

 • مدیر پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر(89-91)
 • مدیرکل امور اداری و پشتیبانی نیروهای انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر(91 تا کنون)
 • عضو شورای پژوهشی دانشکده کشاورزی(90-91)
 • عضو کمیسیون معاملات واحد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر (91 تاکنون)

 

سوابق پژوهشی:

الف)سابقه شرکت در کنگره های علمی:

 • سومین کنگره دانشجویان دامپزشکی  78-شیراز
 • سومین کنگره دامپزشکان علوم بالینی   81-مشهد
 • پنجمین کنگره بهداشت و بیماریهای طیور    81-شیراز
 • شانزدهمین کنگره بین المللی پزشکی جغرافیایی   81-شیراز
 • اولین کنگره بهداشت و بیماریهای خانگی  82-تهران
 • اولین کنگره بین المللی بیولوژی کاربردی  83-مشهد
 • چهارمین کنگره دامپزشکان علوم بالینی  84-ارومیه
 • ششمین همایش بیهوشی و رادیولو‍ژی دامپزشکی ایران  85- مشهد
 • اولین کنگره پاتوبیولوژی دامپزشکی  86- کازرون
 • پنجمین کنگره دامپزشکان علوم بالینی  86- اهواز
 • دومین سمپوزیوم بین المللی جراحی دامپزشکی  87- کرمان
 • ششمین کنگره دامپزشکان علوم بالینی 88 – تبریز
 • هشتمین سمپوزیوم جراحی ایران  88 – تهران
 • شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران 89- تهران
 • سومین سمپوزیوم  بین المللی جراحی دامپزشکی 90- کیش

 

ب) مقالات ارائه شده در کنگره ها:

 • بررسی امکان استفاده ازمرغ بعنوان یک الگوی مناسب جهت مطالعه تومورهای تخمدانی در انسان و مطالعه میزان شیوع این نوع تومورها در گله های تجاری تخمگذار استان فارس
 • طب سوزنی، تکنیکی پر کاربرد در دامپزشکی نوین
 • بیهوشی در آبزیان
 • گزارش بروز تومور ملانوسیتوم در یک گله مرغ تخمگذار تجاری
 • بررسی اثر عصاره فلفل قرمز درجلوگیری از بروز زخمهای پپتیک روده
 • بررسی ضایعات پاتولوژیک بیماری دهان قرمزماهی
 • مقایسه ساختار گانگلیون ریشه پشتی اعصاب نخاعی در دو سمت راست و چپ در سگ.
 • مقایسه ساختار گانگلیون ریشه پشتی اعصاب نخاعی در دو جنس نر و ماده در سگ.
 • انجام پیلوگرافی در پرنده شکاری( دلیجه)
 •  گزارش وجود یک جسم خارجی فلزی در چشم لاک پشت
 •  ارزیابی یافته های طبیعی اولتراسونوگرافی چشم گوسفندان  نژاد ترکی
 •  ارزیابی مقایسه ای یافته های طبیعی اولتراسونوگرافی چشم گوسفندان  نژادهای لری– بختیاری
 • First report of malignant melanoma of goat from Iran
 • Cancer risk among veterinarians
 • Hen as an appropriate model for studying ovarian tumors in human
 • Subcutaneous pyelography in Persian Squirrel
 • Radiographic measurements of the tibia in mixed Pekingese and terrier
 • Radiographic definition of the anticlinal vertebra in the Persian squirrel
 • Radiographic definition of the anticlinal vertebra in the rRabbit
 • Radiographic definition of the anticlinal vertebra in the cat
 •  Radiographic Evaluation of Gastro-Intestinal Tract with Gstrgraphin in Persian Squirrel (Sciurus anomalus)

 

ج) مقالات چاپ شده در مجلات علمی:

 • ارزیابی مقایسه ای یافته های طبیعی اولتراسونوگرافی چشم گوسفندان  نژادهای لری– بختیاری و ترکی- قشقایی. مجله دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز. دوره 3، پاییز 1388.
 • ارزیابی مقایسه ای یافته های طبیعی اولتراسونوگرافی چشم گوسفندان نژادهای لری-بختیاری و ترکی-قشقایی ،مهدی توانا، مهرداد یادگاری، سیده زینب پیغمبرزاده، مجله پژوهش های نوین دامپزشکی ، سال چهارم، شماره 11. 44-37.
 • تاثیر پیشگیری کننده ویتامین E از آب مروارید ایجاد شده با سلنیت در موش صحرایی. سیده زینب پیغمبرزاده، محمود امین لاری، مهدی توانا، مجله پژوهش های نوین دامپزشکی ، سال چهارم، شماره 12. 54-45.

 

 • Excretory Urography by Subcutaneous Injection of Iodixanol in Persian Squirrel (Sciurus Anomalous) A. Veshkini, M. Tavana, I. Sohrabi Haghdost, M. Nasroulahzadeh Masouleh, S Habib Savojbolaghi, Pak Vet J, 2011, 31(1): 17-22. (ISI)
 • Intensity and prevalence of internal parasitic trematods infected of sole fish, Brachirus orientalis (Bloch and Schneider, 1801) in the Persian Gulf. Bagherpour A, Soltani M and Tavana M. Res. Opin. Anim. Vet. Sci. 2012, 2(7), 443-448. (ISI)
 • Ultrasonographic examination of the spleen in newborn calves. Chitsazi M, Badiei A., Nadalian MG, Buczinski S, Sakha M, Veshkini A, Sami M, Tavana M, Peighambarzadeh SZ Res. Opin. Anim. Vet. Sci., 2012, 2(7), 435-439. (ISI)
 • Reference values of gastrointestinal transit of barium sulfate suspension in Persian squirrel (Sciurus anumalus). Mehdi Tavana, Amir Ali Raissi, Seyedh Zeinab Peighambarzadeh and Ali Bagherpour, Res. Opin. Anim. Vet. Sci., 2012, 2(6): 421-424. (ISI)
 • Effects of the ketamine/xylazine cocktail anaesthesia on haematological parameters in Lori-Bakhtiari sheep, Seyedeh Zeinab Peighambarzadeh, Mehdi Tavana, Seyedeh Fatemeh Peighambarzadeh, WALIA journal 30(1): 9-11, 2014 (ISI)
 • ü Occurrence of Malassezia pachydermatis in the external ear canals of dogs with and without otitis externa, Bahador Bardshiri, Mehdi Tavana, Seyedeh Zeinab Peighambarzadeh, Maziar Abdolrahimi, WALIA journal 30(1): 24-26, 2014 (ISI)
 • ü Effects of ketamine on left ventricular ejection fraction in mixed breed dog: Mehdi Tavana, Seyedeh Zeinab Peighambarzadeh, Bahador Bardshiri, WALIA journal 30(1): 62-64, 2014 (ISI)
 • Normal ocular ultrasonographic finding in dog. Mehdi Tavana, Seyedeh Zeinab Peighambarzadeh, Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences, 2014 Vol. 4 (S3), pp. 347-350. (ISI)
 • Determination of haematological parameters of ostrich in Iran. Seyedeh Zeinab Peighambarzadeh, Mehdi Tavana, Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences, 2014 Vol. 4 (S3), pp. 363-365. (ISI)
 • Haematological alternation induced after subcutaneous administration of iodixanol in Persian Squirrel. Seyedeh Zeinab Peighambarzadeh, Mehdi Tavana, Seyedeh Fatemeh Peighambarzadeh, Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences, 2014 Vol. 4 (S3), pp. 1533-1536. (ISI)
 • ü The first report of aberrant corneal occlusion in rabbit in Iran. Bahador Bardshiri, Mehdi Tavana and Seyedeh Zeinab Peighambarzadeh, Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences, 2014 Vol. 4 (S3), pp. 1813-1815. (ISI)
 • Radiographic evaluation of gastrointestinal tract in Golden Hamster by barium sulfate swallow.  Mehdi Tavana, Seyedh Zeinab Peighambarzadeh. Volume-3 Special Issue- 2 2014 (177-183). (ISI)
 • Diagnosis of Traumatic Reticuloperitonitis Seyedeh Zeinab Peighambarzadeh and Mehdi Tavana Advances in Environmental Biology, 8(6) 2014, Pages: 2875-2878 (ISI)
 • Diagnostic Imaging of the Canine Prostate Gland, Mehdi Tavana and Seyedeh Zeinab Peighambarzadeh, Advances in Environmental Biology, 8(6) 2014, Pages: 2964-2966 (ISI)
 • Comparison between intraosseous and subcutaneous excretory urography in Persian squirrels Mehdi Tavana, Seyedeh Zeinab Peighambarzadeh and Shayan Habib SavojbolaghiRes. Opin. Anim. Vet. Sci., 2015, 5(1): 25-29. (ISI)
 • A Case Report of Second Stage Digital Fibrosarcoma in a 3 Years Old Domestic Shorthair Cat. Bahador Bardshiri, Seyedeh Zeinab Peighambarzadeh, Mehdi Tavana, Int. J. Adv. Biol. Biom. Res, 2014; 2 (9), 2585-2587.(ISC)
 • A Case Report of Splenomegaly Due to Chronic Salmonellosis in a Three Months Old Holstein Calf. Mehdi Chitsazi, Mehdi Tavana, Seyedeh Zeinab Peighambarzade, Int. J. Adv. Biol. Biom. Res, 2014; 2 (9), 2582-2584. (ISC)
 • The First Report of Gastrointestinal Obstruction in New Zealand White Rabbit in Iran. Bahador Bardshiri, Mehdi Tavana, Seyedeh Zeinab Peighambarzadeh, Int. J. Adv. Biol. Biom. Res, 2014; 2 (7), 2264-2267. (ISC)
 • Evaluation of Pregnancy Detection in Lori-Bakhtiari Sheep by Transrectal Ultrasonography. Mehdi Tavana, Seyedeh Zeinab Peighambarzadeh, Bahador Bardshiri, Int. J. Adv. Biol. Biom. Res, 2014; 2 (7), 2268-2270. (ISC)

 

د) پروژه های تحقیقاتی اجرا شده و تصویب شده:

 • مقایسه یافته های طبیعی اولتراسونوگرافی چشم گوسفندان  نژادهای لری– بختیاری و ترکی- قشقایی.
 • ارزیابی رادیوگرافیک لوله معده ای- روده ای با سولفات باریم و گاستروگرافین سنجاب ایرانی
 • ارزیابی رادیوگرافیک لوله معده ای- روده ای با سولفات باریم و گاستروگرافین همستر طلایی
 • مقایسه دو روش تزریق داخل استخوانی و تزریق زیر پوستی آیودیکسانول در بررسی دستگاه ادراری سنجاب ایرانی

 

عضویت در انجمن ها و مجامع علمی:

 • عضو سازمان نظام دامپزشکی ایران
 • عضو انجمن جراحی و رادیولوژی دامپزشکی ایران