کارت شناسایی اعضای هیات علمی

توضیحات: صدور کارت شناسایی مختص اعضای هیات علمی تمام یا نیمه وقت است. همکاران حق التدریس لطفا اقدام ننمایند.
 • 0
 • نام*
  1
 • First name*
  2
 • نام خانوادگی*
  3
 • Last name*
  4
 • نام پدر*
  5
 • Fathers name*
  6
 • شماره شناسنامه*
  7
 • کد ملی*
  8
 • محل صدور*
  9
 • کد پرسنلی*شماره روی فیش حقوقی یا دومین آیتم حکم کارگزینی
  10
 • سال تولد*مثال 1350
  11
 • year of birth*example 1970
  12
 • عضو هیات علمی*
  نیمه وقت
  تمام وقت
  13
 • مرتبه علمی*
  14
 • Academic Designation*
  15
 • عکس پرسنلی*عکس رنگی جدید در اندازه 4*3 و در فرمت JPG با وضوح 300dpi، نام فایل عکس آپلودی به ترتیب نام خانوادگی و نام انگلیسی باشد. آپلود
   16