- پنجشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۹

حوزه معاونت آموزش

دکتر محمد منصوری فر

معاون علمی(آموزشی-پژوهشی)

 تلفن مستقیم 06136272014

تلفن داخلی 06136232491 الی 9

داخلی 280

دکتر مهدی توانا

مدیر خدمات آموزشی

 

 تلفن مستقیم 06136236024

تلفن داخلی 06136232491 الی 9

داخلی 450

دکتر مهرداد حاتمی

کارشناس مسئول برنامه ریزی و نظارت

 

تلفن داخلی 06136232491 الی 9

داخلی 203


 

دکتر هادی چم حیدر

رئیس اداره کارگزینی هیات علمی

 تلفن مستقیم 06136272019

تلفن داخلی 06136232491 الی 9

داخلی 464

  آفای محمدرضا بهمنی

رئیس امتحانات و ثبت نام

 

تلفن داخلی 06136232491 الی 9

داخلی 285و286