کارشناس عمران

رزومه (CV)

                                                                                                                                                                                         

مشخصات فردی :

نام و نام خانوادگی: داریوش ظاهری فام                                          

آدرس پست الکترونیک:daruosh.zaheri@yahoo.com 

آدرس محل کار: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر ، حوزه عمرانی

شماره تماس: 09163221403

 

سوابق تحصیلی  (محل و رشته تحصیل از مقطع دیپلم تا پایات تحصیلات دانشگاهی):

1-    دبیرستان شهید بهشتی شهرستان شوشتر- سال اول تا سوم دبیرستان 1379

2-    پیش دانشگاهی علامه شیخ شهرستان شوشتر- مقطع پیش دانشگاهی 1380

3-    دانشگاه آزاد واحد دزفول – مقطع کارشناسی – رشته مهندسی عمران 1390

4-    دانشگاه آزاد واحد خمین – مقطع کارشناسی ارشد – رشته ارشد سازه

 

سوابق تجربی :

سرپرستی نیروهای کارگری عمران از سال 1382

ریاست دفتر و انبارداری حوزه عمرانی

کارشناس عمرانی از سال 1390

 

پروژه های انجام شده :

نظارت پروژه های رنگ آمیزی ساختمانهای دانشگاه و دانشکده کشاورزی

 

 

مهارتهای تکنیکی :

آشنایی  به نرم افزار های تخصصی طراحی و نقشه کشی از جمله :AutoCAD  و etabs

 

مقالات :

1-    ایجاد ارتباط بین مدیریت خطرپذیری لرزه ای و مدیریت شهری بمنظور توسعه ایمن شهرها

2-    مقالات پایان نامه در دست اقدام