- دوشنبه ۰۷ فروردین ۱۳۹۶

دانشکده کشاورزی

 

دانشکده کشاورزی در قسمت غرب شهرستان شوشتر در جاده کشت وصنعت کارون واقع شده است . مساحت کل دانشکده کشاوری 21.6 هکتار می باشد.

دانشکده کشاوری از قسمتهای زیر تشکیل شده است:

1- ساختمان اصلی دانشکده به مساحت 5232.72 مترمربع

 2- ساختمان سوله سرویس 1364.45 متر مربع

 3- ساختمان سوله ادوات 1085 متر مربع

  4- ساختمان مجتمع کارگاهی 2121 مترمربع

  5- ساختمان مرزعه 252 مترمربع

  6- کلینیک دامپزشکی 1876 متر مربع

  7-  اتاق نگهداری دام 64 متر مربع

   8- باغ گیاهشناسی 1/1 هکتار

مابقی به عنوان زمین زیر کشت جهت آموزش و پژوهش دانشجو واساتید محترم می باشد.

 

دکتر روزبه فرهودی

رئیس دانشکده کشاورزی

 تلفن مستقیم 06136237928

 تلفن داخلی 06136232491 الی 9

 داخلی 

دکتر صائب خوشنواز

معاون دانشکده کشاورزی

تلفن مستقیم

06136237924

تلفن داخلی 06136232491 الی 9

داخلی 


   خانم میترا جمال الدین    

رئیس اداره امور آموزش، پژوهشی و فناوری

تلفن مستقیم

06136237926

تلفن داخلی 06136272053 الی 9

داخلی 

 

آقای بهروز شیخی

مسئول امور پشتیبانی

 

تلفن داخلی 06136232491 الی 9

داخلی 

 مهندس داوود ملتجی مسئول امور آزمایشگاه ها

تلفن داخلی 06136232491 الی 9

داخلی