دوشنبه, 7 تير 1395

منوی اصلی


فصلنامه علمی- پژوهشی علوم اجتماعی

با ایمان قلبی به خداوند متعال و در راه اعتلای دانش تخصصی و ارائه آن به دانشگاهیان ،اشخاص حقیقی و حقوقی مجله علمی پژوهشی علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر با شماره مجوز 87.102608 مورخه 1389/3/18 از کمیسیون بررسی و تائید مجلات علمی دانشگاه آزاد اسلامی آمادگی دارد مقالات علمی و پژوهشی همکاران ، صاحبنظران و پژوهشگران را به زبان فارسی همراه با چکیده انگلیسی به چاپ برساند. لازم به ذکر است که اولویت فعالیت های این مجله در زمینه علوم اجتماعی و مردم شناسی می باشد .برای هماهنگی در تنظیم مقالات توجه نویسندگان را به موارد ذکر شده در راهنمای تدوین مقالات جلب می نماید.


      ورود به وب سایت فصلنامه علمی- پژوهشی علوم اجتماعی

فصلنامه علمی- پژوهشی علوم به زاعی گیاهی

با ایمان قلبی به خداوند متعال و در راه اعتلای دانش تخصصی و ارائه آن به دانشگاهیان ،اشخاص حقیقی و حقوقی فصلنامه تخصصی کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر طی نامه با شماره ی 87.225137 و تاریخ 1383/11/14 با نام فصلنامه ی علمی پژوهشی "علوم به زراعی گیاهی" مجوز چاپ دریافت کرد و به استناد مصوبات کمیسیون بررسی و تایید مجلات علمی دانشگاه آزاد اسلامی و بر اساس رای هشتاد و سومین و هشتاد و چهارمین جلسه کمیسیون مذکور مورخ 1390/8/30 ، دارای شرایط دریافت درجه علمی- پژوهشی شناخته شد. این مجله آمادگی دارد مقالات علمی و پژوهشی حاصل از تحقیقاتی (گلخانه ای و مزرعه ای) را که به بررسی رشد ونمو گیاهان زراعی و باغی که به زبان فارسی نوشته شده و جهت چاپ به سایر مجلات ارسال نشده باشد، بررسی و نهایتاً چاپ پذیرش ­نماید.برای هماهنگی در تنظیم مقالات توجه نویسندگان را به موارد ذکر شده در راهنمای تدوین مقالات جلب می نماید.

      ورود به وب سایت  فصلنامه علمی- پژوهشی علوم به زراعی گیاهی

        فرم اشتراک مجله
فصلنامه علمی - تخصصی مهندسی آب


با ایمان قلبی به خداوند متعال و در راه اعتلای دانش تخصصی و ارائه آن به دانشگاهیان ،اشخاص حقیقی و حقوقی فصلنامه علمی تخصصی علوم آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر به استناد مجوز شماره 87.333830 مورخ 87/10/5 كميسيون بررسي و تأييد مجلات علمي سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي، با رتبه علمي- تخصصي شناخته شد این فصلنامه امادگی دارد مقالات علمی و پژوهشیدر زمينه‌هاي آبياري، زهكشي، منابع آب، سازه‌هاي آبي، هيدروليك رسوب، محيط زيست، آب و فاضلاب، آبخيزداري، آب- هواشناسي (هيدرومتئورولوژي)، هيدرولوژي، آب‌هاي زير زميني، اقتصاد آب و علوم وابسته به آنها را كه به زبان فارسي همراه با چكيده انگليسي نوشته شده باشند را به چاپ برساند.برای هماهنگی در تنظیم مقالات توجه نویسندگان را به موارد ذکر شده در راهنمای تدوین مقالات جلب می نماید.

      ورود به وب سایت فصلنامه علمی- تخصصی علوم آبفصلنامه علمی - تخصصی باستان شناسی ایران


با ایمان قبلی به خداوند متعال و در راه اعتلای دانش تخصصی و ارائه آن به دانشگاهیان ،اشخاص حقیقی و حقوقی، فصلنامه تخصصی "باستان شناسی ایران " دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر با شماره مجوز 87.323422 و مورخه 6/9/1390 از کمیسیون بررسی و تائید مجلات علمی دانشگاه آزاد اسلامی آمادگی دارد مقالات علمی و پژوهشی حاصل از مطالعات باستان شناسی نظری،میدانی و علوم مرتبط را به چاپ برساند. برای هماهنگی در تنظیم مقالات توجه نویسندگان را به موارد ذکر شده در راهنمای تدوین مقالات جلب می نماییم.


    ورود به وب سایت فصلنامه علمی- تخصصی باستان شناسی ایران  

    فرم اشتراک مجله 
  فصلنامه علمی- تخصصی مطالعات ایلات و عشایر

 با ایمان قلبی به پروردگار یکتا و در راستای توسعه شناخت ایلات و عشایر ایران و آداب و رسوم مربوط به آن ارائه آن به اساتید، دانشجویان و پژوهشگران، فصلنامه ی تخصصی مطالعات ایلات و عشایر طی نامه ی شماره ی 87.335739 مورخ 16/9/90 و به استناد تصویب در هشتاد و چهارمین جلسه ی کمیسیون بررسی و تأیید مجلات علمی دانشگاه آزاد اسلامی مجوز انتشار دریافت نمود. هیأت تحریریه ی این مجله آمادگی دارد تا در صورت پذیرش از سوی هیأت داوران مقالات علمی و پژوهشی مستخرج از پژوهش و تحقیقات مربوط به مطالعات ایلات و عشایر را به زبان فارسی منتشر نماید. برای هماهنگی در نگارش و تدوین مقالات، توجه نویسندگان محترم به موارد ذکر شده در شیوه نامه ی راهنمای تدوین مقالات ضرورت دارد.

    ورود به وب سایت علمی- تخصصی مطالعات ایلات و عشایر  فصلنامه علمی - تخصصی تاریخ تمدن و فرهنگ ایران

 

با ایمان قلبی به پروردگار یکتا و در راستای توسعه دانش تاریخ و ارائه آن به اساتید، دانشجویان و پژوهشگران، فصلنامه ی تخصصی تاریخ تمدن و فرهنگ ایران طی نامه ی شماره ی 87.330927 مورخ 10/9/90 و به استناد تصویب در هشتاد و چهارمین جلسه ی کمیسیون بررسی و تأیید مجلات علمی دانشگاه آزاد اسلامی مجوز انتشار دریافت نمود. هیأت تحریریه ی این مجله آمادگی دارد تا در صورت پذیرش از سوی هیأت داوران مقالات علمی و پژوهشی مستخرج از پژوهش و تحقیقات مربوط به تاریخ را به زبان فارسی منتشر نماید. برای هماهنگی در نگارش و تدوین مقالات، توجه نویسندگان محترم به موارد ذکر شده در شیوه نامه ی راهنمای تدوین مقالات ضرورت دارد.

     ورود به وب سایت فصلنامه علمی- تخصصی تاریخ تمدن و فرهنگ ایرانفصلنامه علمی- تخصصی هیستوبیولوژی دامپزشکی

با توكل بر خداي منان و در راستای توسعه دانش و تحقيقات دامپزشكي و ارائه آن به اساتید، دانشجویان و پژوهشگران، فصلنامه ی علمي تخصصی هيستوبيولوژي دامپزشكي طی نامه ی شماره ی 87.452039 مورخ 02/12/90 و به استناد تصویب در هشتاد و پنجمین جلسه ی کمیسیون بررسی و تأیید مجلات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، مجوز انتشار دریافت نمود. هیأت تحریریه ی این مجله آمادگی دارد تا در صورت پذیرش از سوی هیأت داوران مقالات علمی و پژوهشی مستخرج از پژوهش و تحقیقات مربوط به هيستوبيولوژي دامپزشكي را به زبان فارسی منتشر نماید. برای هماهنگی در نگارش و تدوین مقالات، توجه نویسندگان محترم به موارد ذکر شده در شیوه نامه ی راهنمای تدوین مقالات ضرورت دارد.


    ورود به فصلنامه علمی- تخصصی هیستوبیولوژی دامپزشکیInternational Journal of Agricultural Science, Research and Technology

IJASRT Home

The International Journal of Agricultural Science, Research and Technology (IJASRT), a new broad-base journal, is an open access journal that was founded on two key tents: to publish the most exciting research in all area of Agricultural Sciences. Secondly to provide the most rapid turn around time possible for reviewing and publishing, and to disseminate the article freely for teaching and reference purposes. All papers in IJASRT are peer-reviewed.

The International Journal of Agricultural Science, Research and Technology (IJASRT) is published quarterly at March, June, September and December.


      International Journal of Agricultural Science, Research and Technology   

 
 

 
 

 


 

پورتال دانشگاه آزاد اسلامی - واحدشوشتر
DOURAN Portal V3.9.7.9