يکشنبه, 30 آذر 1393
اساتید دانشکده

 

كارشناسي ارشد مهندسی عمران

كارشناسي  ارشد مهندسی معماری

 دکتر حسین قربانی زاده خرازی   دکتر خسرو افضلی بهبهانی

دکتر عبدالمحمد فروزانفر

دکتر محمد مهدی همتی

دکتر احسان دریکوند

دکتر مهنوش محمودی

دکتر حسین اسلامی

دکتر محسن تابان

دکتر محسن سلیمانی باورصاد

دکتر کاوه رستم پور

دکتر جمشید سلحشور

دکتر علیرضا قلی نژاد

دکتر بهروز دهانزاده


دکتر مهدی قمشی

 

دکتر محمد محمودیان شوشتری

كارشناسي ارشد علوم اجتماعی- جمعیت شناسی

دکتر هوشنگ حسونی زاده

دکتر امیر علی درستی

دکتر هادی معاضد

دکتر سید عبرالحسین نبوی

 

دکتر احمد علی کیشی پور

كارشناسي ارشد مهندسی آبیاری و زه کشی

دکتر مهدی ادیبی سده

دکتر عبدالمحمد فروزانفر

دکتر عبدالرضا نواح

 دکتر حسین قربانی زاده خرازی
 دکتر جعفر کرد زنگنه

دکتر حسین اسلامی

دکتر نبی اله ایدر

دکتر فریدون رادمنش

دکتر نصراله پورافکاری

دکتر بهروز دهانزاده

دکتر سهیلا رئیسی مبارکه

دکتر عبدالرحیم هوشمند


دکتر هادی معاضد

 

دکتر آرزو کریمیان

كارشناسي ارشد علوم اجتماعی- جامعه شناسی

 

دکتر امیر علی درستی

كارشناسي ارشد مهندسی سازه های آبی

دکتر سید عبرالحسین نبوی

دکتر عبدالمحمد فروزانفر

دکتر احمد علی کیشی پور

 دکتر حسین قربانی زاده خرازی  دکتر مهدی ادیبی سده

دکتر احسان دریکوند

دکتر عبدالرضا نواح

دکتر فریدون رادمنش

دکتر جعفر کرد زنگنه

دکتر محسن سلیمانی باورصاد

دکتر نبی اله ایدر

دکتر بهروز دهانزاده

دکتر نصراله پورافکاری

دکتر مهدی قمشی

دکتر سهیلا رئیسی مبارکه

دکتر محمد محمودیان شوشتری


دکتر هوشنگ حسونی زاده

 

دکتر عبدالرحیم هوشمند

كارشناسي ارشد علوم تربیتی

 

دکتر غلامحسین برکت

كارشناسي ارشد مدیریت کشاورزی

دکتر علی حسین علیزاده

دکترمحمد آقاپور صباغی

دکتر اسد ادیب نیا

دکتر احمدرضا عمانی

 

دکتر آزاده نوراله نوری وندی

كارشناسي ارشد زبان و ادبیات فارسی

دکتر طهماسب مقصودی

دکتر فریدون طهماسبی

دکتر سیروس سلمانزاده توتونچی

دکتر ولی اله ظفری

 

دکتر محمد تقی فاظلی

كارشناسي ارشد شناسایی و مبارزه با علفهای هرز

دکتر ناهید السادات پزشکی

دکتر تاظر آریان نیا

دکتر غلامعلی ایزدی

دکتر سعید سعیدی پور

 

دکتر عادل مدحج

كارشناسي ارشد مدیریت دولتی

دکتر روزبه فرهودی

دکتر البرز قیتانی

دکتر قدرت اله فتحی

دکتر منصور زراء نژاد

دکتر زهرا خدارحم پور

دکتر حاجی آباد یوسفی

دکتر شاپور لرزاده

دکتر سید علی اکبر احمدی

 

دکتر محمدرضا پسند

كارشناسي ارشد مکانیزاسیون کشاورزی

 

دکتر منصور بهروزی لار

كارشناسي ارشد تاریخ ایران باستان

دکتر محمدجواد شیخ داوودی

دکتر عبدالعزیز موحد نساج

دکترنیما نصیریان

دکتر غفار پوربختیار

دکتر محمدامین آسودار

دکتر محمدزمان خدایی

دکتر آرمین کهن

دکتر کریم گلشنی راد

دکتر امین رضا جمشیدی

 

 

كارشناسي ارشد تربیت بدنی

كارشناسي ارشد مهندسی عمران – مدیریت ساخت

دکتر مهدی ضرغامی

دکتر فریدون شیروانی

سعید شاکریان

دکتر جمشید سلحشور

مسعود نیکبخت

دکتر عبدالکریم عباسی دزفولی

عبدالرحمان مهدی پور

دکترمهدی مهدوی عادلی

دکتر محسن قنبرزاده

دکتر کریم موسوی

 

دکتر ناصر الهی

 

 

 

كارشناسي مهندسی کشاورزی- آب

 

دکتر احسان دریکوند

 

 دکتر حسین قربانی زاده خرازی  

دکتر حسین اسلامی

 

دکتر محسن سلیمانی باورصاد

 

مهندس صائب خوشنواز

 

دکتر سیدمهدی نقیب زاده 

 

 

 

 

 


 


پورتال دانشگاه آزاد اسلامی - واحدشوشتر
DOURAN Portal V3.9.7.9